Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 februari 2012

Ny metod ger starkare tandimplantat

Miljontals människor ersätter sina dåliga tänder med implantat av titan. Efter ingreppet får många inte tugga maten på upp till ett halvår. Nu har en ytbeläggning som gör att implantatet fäster bättre och snabbare i benet för första gången prövats på människa. Resultaten är goda, rapporterar Linköpingsforskarna bakom metoden.

Studien som letts av Per Aspenberg, professor i ortopedi vid Linköpings universitet, är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Bone och lyfts fram i veckans utgåva av British Medical Journal (BMJ).

När implantaten skruvas in i käkbenet kan det med dagens teknik ta fyra–sex månader innan benet runt skruven läkt och blivit tillräckligt starkt, så att patienten kan börja ha nytta av ingreppet.

Den ytbeläggning som utvecklats vid Linköpings universitet består av ett nanometertunt proteinskikt som fästs på metallytan. På proteinet sitter ett läkemedel av typen bisfosfonat, som normalt används mot benskörhet. Flera djurstudier har visat att denna metod gör att benet runt implantatet snabbt blir tätare och starkare.

Nu har detta för första gången prövats i människa. 16 patienter fick vardera minst två implantat, ett vanligt, och ett likadant som ytbehandlats enligt ovan. Varken patient eller tandkirurg visste vilket som var vilket. Efter sex månader kunde man mäta att den behandlade skruven hos 15 av de 16 patienterna satt påfallande mycket bättre fast. Redan efter två månader såg man på röntgen positiva förändringar intill de behandlade skruvarna. Det förekom inga komplikationer.

– Det är första gången någonsin man lyckats förstärka benet runt ett implantat med ett lokalt läkemedel i patienter, säger Per Aspenberg, professor i ortopedi, som kläckte idén att använda bisfosfonater på detta sätt.

Metoden att fästa läkemedlet på skruven utvecklades av Pentti Tengvall, professor i biomaterial, och studien utfördes av Jahan Abtahi, specialistläkare och doktorand, med stöd av Per Aspenberg. Linköpingsföretaget Addbio AB arbetar nu på att kommersialisera ytbehandlingen för olika typer av implantat i ben.

Artikel:
A bisphosphonate-coating improves the fixation of metal implants in human bone. A randomized trial of dental implants av Jahan Abtahi, Pentti Tengvall och Per Aspenberg. Bone (in press), publicerad online 10 februari 2012.
Se även BMJ 2012;344:e1376

Kontakt:
Per Aspenberg 073-3866468, per.aspenberg@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera