Tema

Ekologiska jordgubbar blir bättre pollinerade

Det är inte bara den biologiska mångfalden som gynnas av ekologiska odlingsmetoder, även ekosystemfunktionen pollinering tycks påverkas positivt. I en studie av skånska jordgubbsplantor är andelen fullt pollinerade blommor betydligt större på de ekologiska gårdarna. Det visar ny forskning från Lunds universitet.

Studien är baserad på undersökningar av jordgubbsplantor på tolv gårdar
runtom i Skåne. På de KRAV-märkta gårdarna, där varken bekämpningsmedel eller oorganiskt gödselmedel används, blev 45 procent av jordgubbsblommorna fullt pollinerade. På de konventionella gårdarna var motsvarande siffra 17 procent.

– Resultatet visar att pollinationstjänsten gynnas av ekologiska odlingsmetoder, vilket är en viktig faktor vid utvecklingen av ett hållbart jordbruk, säger Georg Andersson, doktorand i miljövetenskap, Lunds universitet.

Forskningen visar även att de positiva effekterna av ekologisk odling, till exempel en kvantitets- och kvalitetshöjning av bären, blir påtagliga redan inom 2-4 år efter att gården KRAV-märkts.

Forskningsresultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE.

Text: Helena Bergqvist

Ekologiska jordgubbar blir bättre pollinerade

 lästid ~ 1 min