Tema

Mekanismer för urinvägsinfektion och lunginflammation under luppen

Adenovirus 11 orsakar urinvägsinfektioner hos människor med försämrat immunförsvar, medan adenovirus 7 orsakar allvarliga lunginflammationer hos unga friska individer. Fynd i ny avhandling vid Umeå universitet kan bidra till att förklara hur detta går till.

Arbetet har fokuserat på att undersöka interaktionen av en grupp B-adenovirus [Ref 1] med cellyteproteinet CD46 [Ref 2]. Adenovirus är proteininkapslade DNA-virus som delas in i sju grupper (A-G) vilka innefattar minst 52 kända typer av virus. Adenovirus som infekterar människor orsakar ett brett spann av olika sjukdomstillstånd, från övre luftvägsinfektioner till kroniska urinvägsinfektioner.

Dan Gustafssons forskning visar att alla grupp B-adenovirus, förutom Ad3 och Ad7, använder CD46 som sin bindningsreceptor. Området i virusproteinet, fiberknoppen, som binder till receptorn (CD46) beskrivs i avhandlingen. Beskrivningen visar att en aminosyra (Arg279) är kritisk för virusets bindning till receptorn CD46. Det sista delarbetet i avhandlingen visar att cellyteproteinet CD46 nedregleras från cellytan pga adenovirus 11 bindning till CD46.

De flesta adenovirus använder sig av Coxsackie-Aadenovirus-Receptorn (CAR [Ref 3]) som sin primära bindningsreceptor. Grupp B-adenovirus använder sig däremot av CD46. CD46 är ett protein på cellytan som uttrycks på alla mänskliga celler med kärna och dess funktion är skydda cellerna från att bli förstörda av komplementsystemet, vilket utgör en del av immunsystemet. CD46 är även involverat i regleringen av immunsystemet och är överuttryckt i vissa cancerformer.

Resultaten kan bidra till att förklara varför adenovirus 11 orsakar urinvägsinfektioner hos människor med försämrat immunförsvar, medan adenovirus 7 orsakar allvarliga lunginflammationer hos unga friska individer. Vidare har ganska få människor §antikroppar mot grupp B-adenovirus, vilket gör dessa lämpade för genterapi. I synnerhet då infektion av celler med adenovirus 11 gör cellerna teoretiskt sett känsligare för nedbrytning av komplementsystemet i och med nedregleringen av CD46.

Dan Gustafsson är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, enheten för virologi. Han nås på
+358-400 403 805
dan.gustafsson@climi.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-52075

Mekanismer för urinvägsinfektion och lunginflammation under luppen

 lästid ~ 1 min