Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 februari 2012

Mobilt stöd för minnet hjälper personer med funktionsnedsättning

BTH Innovation har tillsammans med Tentaculus AB vidareutvecklat ett befintligt sensorbaserat påminnelsesystem. Tentaculus stödsystem hjälper redan idag personer med nedsatta kognitiva funktioner att klara sin vardag bättre men har hittills varit begränsat till den plats där man bor. Stödsystemet tas enkelt med som en app i mobiltelefonen.

Tentaculus system riktar sig till personer med kognitiva svårigheter, till exempel personer med utvecklingsstörning, tidig demens, personer med kognitiv svikt på grund av ålder, autism, förvärvad hjärnskada, Aspergers syndrom och olika psykiska funktionsnedsättningar. Med kognition menas de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. När personer har kognitiva nedsättningar leder det ofta till problem i vardagen med svårigheter att orientera sig i tid och rum; att planera, minnas, lära in och att förstå begreppet tid.

Trådlös kommunikation till stöd
Tentaculus är ett sensorbaserat påminnelsesystem för hemmamiljö som hjälper en person under hela dygnet. Utifrån användarens behov och önskemål utformar man vad det personliga stödet ska omfatta. Systemet bygger på trådlös kommunikation mellan en dator och ett valfritt antal stödfunktioner. Det personliga stödet ger användaren påminnelser, vägledning och varning i de vardagssituationer där behov finns. Det kan till exempel vara påminnelser om medicin, när det är dags att äta och att gå och lägga sig, vägledning kring hygien och varning när man glömt stänga balkongdörren eller ett fönster innan man går ut. Användaren uppmärksammas efter önskemål via tal, musik, SMS, ljus och/eller upplysta symboler. Målsättningen är att bidra till ökad trygghet, höjd livskvalitet och säkrare boende, så att personen ges större möjlighet att aktivt delta i sociala sammanhang.
Mobil app ger säkerhet utanför hemmet
Tentaculus fungerar i nuläget utmärkt som stöd så länge man håller sig i sin lägenhet. Men vem vill begränsas av lägenhetens väggar? Flera av Tentaculus kunder vill kunna använda sig av sina Tentaculusfunktioner även när man är på andra platser än i hemmet.

BTH Innovation har drivit utvecklingsarbetet som resulterat i en mobil applikation där syftet är att man ska kunna ta med sig påminnelser och säkerhetsfunktioner i sin mobiltelefon när man går hemifrån. Se även http://youtu.be/akqhULu2lYg

– Tentaculus Mobile är ett mycket spännande resultat av utvecklingssamarbetet, där vi med hjälp av BTH Innovation ligger i den absoluta tekniska framkanten när det gäller att använda ny teknik som stöd för personer som behöver hjälp för att klara vardagen, säger Torsten Karlsson, försäljningsansvarig på Tentaculus Independent Living AB. Torsten fortsätter:
– Inte nog med att personen som använder systemet ökar sitt självförtroende genom att klara sig bättre själv – även anhöriga, och personal inom sjukvården, kan känna sig tryggare och i många fall minska det tjat som ofta utmärker kommunikationen med användaren.

– Projektet har varit intressant för BTH Innovation eftersom vi har ambitionen att medverka i utvecklingen av bland annat nya IT-baserade produkter och tjänster med koppling till vård och hälsa. Att det i detta fall dessutom rör sig om en tjänst som har förutsättningar att relativt snabbt komma till praktisk användning gör inte saken sämre, säger Anders Nilsson, ansvarig för BTH Innovation.

Fakta:
Tentaculus Independent living AB är ett företag som utvecklat ett patenterat teknikstöd som ger ökad trygghet, ökad självständighet och en mer bekymmersfri vardag för människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Tentaculus har huvudkontor i Stockholm men kunder finns i kommuner, landsting och hos privatpersoner över hela landet.

BTH Innovation är en centrumbildning inom BTH med uppgift att praktiskt stödja i första hand forskare och studenter i frågor kring entreprenörskap och innovation. Som en del av del av verksamheten genomförs korta affärsutvecklingsprojekt (så kallade Proof-of-Concept) som syftar till att testa och utveckla olika idéer till mer fullgångna affärskoncept. I denna del av verksamheten kan även externa idébärare och entreprenörer erbjudas stöd för utveckling av idéer som anknyter till BTH:s kompetensområden. Sedan 2003 har ett drygt åttiotal projekt genomförts varav nästan hälften lett till nya företag och affärer.

BTH Innovations arbete med Tentaculus har skett inom ramen för samarbetsprojektet Innovativa Blekinge där BTH Innovation, BBI, Telecom City, Netport, Landstinget Blekinge, Ronneby kommun och Media Evolution med stöd från Region Blekinge och EU:s regionala utvecklingsfond arbetar för att stärka det regionala innovationssystemet bland annat genom att medverka i utvecklingen av nya produkter och tjänster vilka kan ligga till grund för nya affärer och företag i regionen.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera