Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2012

Ny metod spårar virus vid vattenburna magsjukeutbrott

Sverige drabbas återkommande av stora utbrott av magsjuka där invånare smittas via dricksvattnet. Forskare vid Sahlgrenska akademin har granskat magsjukeutbrottet i Lilla Edet 2008 och tagit fram en metod som snabbt kan spåra smittande calicivirus.

I september 2008 drabbades närmare 2 400 personer av magsjuka i Lilla Edet strax utanför Göteborg. Kommunens vattenverk misstänktes snabbt som smittkälla, och orsaken till smittspridningen ansågs vara att avloppsvatten förorenat det kommunala dricksvattnet som tas från Göta älv.

Förklaringen har dock ifrågasatts. September var lågsäsong för spridning calicivirus, som orsakar vinterkräksjuka, och det fanns vid tillfället inga kända fall av sjukdomen i Lilla Edet eller längs älvdalen. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, djupare analyserat virusutbrottet – och resultaten talar för att smittan spreds till dricksvattnet av friska men smittbärande invånare längs Göta Älvdalen.

Forskarna Nancy Nenonen, Charles Hannoun och Tomas Bergström har lett studien:
– Vår analys visar att föroreningen av dricksvattnet tycks ha varit omfattande, och att betydande mängder förorenat avloppsvatten kan ha spolats ut i älven i samband med den höstens kraftiga regn. Men analysen visar att smittan orsakades av ett stort antal olika calicivirusstammar, varav en ny virusstam som inte tidigare karakteriserats, säger Tomas Bergström.

– Vår slutsats av detta är att smittan sannolikt spreds till dricksvattnet från invånare i Lilla Edet och/eller uppströms därom, som var friska bärare av alla dessa calicivirus.

Att calicivirusstammar cirkulerar i samhället och då och då orsakar utbrott av virussjukdom är välkänt. Genom studierna av utbrottet i Lilla Edet har Tomas Bergströms forskningsgrupp nu lyckats utveckla en metodik som inom 2-3 dygn kan bestämma vilka calicivirus som ligger bakom ett specifikt smittutbrott. Tidigare tog sådana utredningar ofta flera månader.

Studien Marked genomic diversity of Norovirus genogroup I strains in a waterborne outbreak publicerades i tidskriften Applied Environmental Microbiology 13 januari och har också uppmärksammats av Smittskyddsinstitutet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera