Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2012

Bensinen som bränsle till vår kultur

Bensin och bensinstationen har satt tydliga spår i vårt samhälle, både i den fysiska miljön och i kulturen, som en bild av modernitet. Olle Wilson undersöker dessa spår i sin avhandling i konstvetenskap.

Internationella bensinbolag etablerade sig i Sverige vid 1920-talets mitt och tog kontroll över bensinhandeln på ett sätt som på relativt kort tid satte tydliga spår i landskap och stadsbild. Trots detta är bensinstationen idag högst anonym och vardaglig. Bensinstationen lyser också med sin frånvaro i arkitekturhistorien.

En utgångspunkt i Olle Wilsons doktorsavhandling är idén om teknik som en viktig drivkraft i modernitetens framväxt, och hur detta visualiseras i form av annonser, broschyrer, bilkartor, körjournaler och smörjningsföreskrifter. Men också i de fysiska miljöer som bensinhandeln byggt upp.

– De stora och komplicerade distributionssystem som bensinbolagen byggde upp med pipelines, raffinaderier och lagringsplatser signalerar bensinens nytta och vetenskapliga betydelse. Bensinen blev en del av det moderna samhället genom att förmedla rationalitet, effektivitet och renhet i förhållande till fasta bränslen som kol och ved, säger han.

Olle Wilson menar att teknik som gestaltas i bensinstationer förmedlar komplexa värden även om de genom vardaglig användning kan tyckas naturliga. Han använder i sin analys ett begrepp, ”precisionskultur”, som beskriver den perfektionistiska laganda som krävs för att nå ett mål. Avhandlingen kan ge även ge värdefull kunskap i relation till omställningen till ett hållbart samhälle.

–  Att betrakta bensin som en kulturprodukt kan öka möjligheten att förstå varför användningen av fossilt bränsle är så svårt att ställa om från, säger han.

Olle Wilson är också författare och fotograf med inriktning mot arkitektur, teknikhistoria och motorkultur.

Avhandlingen ”Raffinerade rum – Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956” kan beställas från Nordiska museets förlag.

För mer information, kontakta Olle Wilson, tel: 018-471 2887, 070-538 13 18 olle.wilson@konstvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera