Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2012

Hembesök och seniorträffar ger äldre bättre hälsa

Äldre som får hembesök och deltar i seniorträffar får bättre hälsa och behöver mindre daglig hjälp i hemmet. Det visar en studie med nära 500 äldre i Göteborg, som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

Doktoranden Susanne Gustafsson och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin har under två år följt 459 personer över 80 år i stadsdelen Örgryte/Härlanda i Göteborg. Målet med projektet, som genomförts i samarbete med Vårdalinstitutet och som även involverat arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och socionom, har varit att utvärdera åtgärder som kan förbättra hälsan för äldre personer som bor hemma.

I studien fick en grupp äldre förebyggande hembesök där de informerades om vilken hjälp de kan få med till exempel vardagshjälpmedel och en fallriskbedömning i hemmet.

En annan grupp fick delta i seniorträffar där de fick diskutera åldrandets konsekvenser för hälsan och tipsades om hur problem i vardagen kan lösas. Även denna grupp fick ett uppföljande hembesök.
De två grupperna jämfördes därefter med en grupp äldre som inte fått någon förebyggande åtgärd – och resultaten var positiva:

• Äldre som fick förebyggande hembesök och medverkade i seniorträffar skattade tre månader efter studien sin egen hälsa högre än de som inte fått någon åtgärd.
• Äldre som fick förebyggande hembesök var ett år efter studien mindre beroende av hjälp med vardagsaktiviteter.
• Äldre som medverkat i seniorträffar var mindre beroende av vardagshjälp i upp till två år efter studien.

–Resultaten är så lovande att de kan komma att få betydelse när vi utformar framtidens utbud av hälsofrämjande åtgärder för äldre hemmaboende personer. Seniorträffarna visade sig vara den mest fördelaktiga åtgärden, men vi behöver ändå sammanväga resultaten och analysera ekonomiska aspekter för att kunna avgöra vilken av de båda hälsofrämjande åtgärderna som ska förordas, säger Susanne Gustafsson, som presenterar studien i sin avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Stadsdelen Örgryte/Härlanda har efter de positiva resultaten beslutat att fortsätta erbjuda hemmaboende personer över 75 år både hembesök och seniorträffar som del i sin ordinarie verksamhet.
  
Avhandlingen Health-promoting intervention for community-dwelling older adults – Focusing on the concept of frailty and intervention outcome försvaras vid en disputation den 24 februari.

Kontakt:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera