Artikel från Högskolan i Halmstad
17 februari 2012

Säkrare trafik med bilar som talar med varandra

I framtiden blir det allt vanligare att fordon kommunicerar med varandra. Men frågan är hur fordonen ska identifiera farliga trafiksituationer och hur sådana system kan göras mer pålitliga. Kristoffer Lidström visar i sin doktorsavhandling hur samarbetet mellan fordon kan göras mer tillförlitligt.

Vi går mot en framtid då det blir allt vanligare att fordon kommunicerar med varandra. Men problemet är hur fordonen ska identifiera farliga trafiksituationer och hur sådana system kan göras mer pålitliga. Kristoffer Lidström, som på tisdag lägger fram sin doktorsavhandling på Högskolan i Halmstad, har undersökt hur samarbetet mellan fordon utrustade med trådlös kommunikation kan göras mer tillförlitligt.

Fördelarna med att använda sig av trådlös kommunikation i trafiken är många. Till skillnad från system baserade på sensorer i bilen kan man med trådlös kommunikation kommunicera med bilar längre bort eller med fordon som närmar sig en korsning där sikten är skymd. Målet är att kunna upptäcka trafikfarliga situationer tidigare och på så sätt undvika olyckor.

Det finns dock situationer då kommunikationen mellan fordonen inte fungerar. Kristoffer Lidström presenterar i sin avhandling en form av stödfunktion som i förväg kan upptäcka tillfällen då det blir svårt för fordonen att kommunicera.

– Lösningen kan vara att man i fordonen sparar information om vilka platser det inte går att kommunicera på. På så sätt hjälps bilarna åt att ta fram en bild av var det är svårare eller lättare att kommunicera med varandra, säger Kristoffer Lidström.

Avhandlingen heter ”Situation-Aware Vehicles – Supporting the Next Generation of Cooperative Traffic Systems” och läggs fram vid Örebro universitet men forskningsarbetet har bedrivits vid Högskolan i Halmstad.

För mer information kontakta Kristoffer Lidström på telefon 073-996 68 54
eller Tony Larsson, handledare, och professor inbyggda system, på telefon 035-16 71 68.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera