Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2012

Likartade temperaturförändringar över hela norra halvklotet de senaste 1200 åren

Studie gjord vid Stockholms universitet visar att klimatet har varierat på ett likartat sätt över hela norra halvklotet de senaste 1200 åren. Resultaten slår fast att den geografiska utbredningen av uppvärmningen under 1900-talet ligger inom ramen för de naturliga variationerna, men att uppvärmningen från 1800-talet till 1900-talet gått snabbare än någon annan temperaturförändring.

På fotot: Fredrik Charpentier Ljunqvist. Fotograf: Svenolof Karlsson
En ny studie gjord vid Stockholms universitet visar att klimatet har varierat på ett likartat sätt över hela norra halvklotet de senaste 1200 åren. Resultaten slår fast att den geografiska utbredningen av uppvärmningen under 1900-talet ligger inom ramen för de naturliga variationerna. Samtidigt visar studien också att uppvärmningen från 1800-talet till 1900-talet har gått snabbare än någon annan temperaturförändring de senaste 1200 åren.

Ett tvärvetenskapligt forskarlag vid Stockholms universitet, lett av historikern Fredrik Charpentier Ljungqvist [Ref 1], har undersökt de geografiska mönstren av temperaturförändringar på norra halvklotet från 800-talet till 1900-talet. Resultaten bygger på en större mängd klimathistoriska dataserier, som exempelvis trädringsserier, iskärnor och sjösediment än vad som har använts i tidigare studier.

– Resultaten är mycket robusta och är inte beroende av vilken typ av data som används. Även om vi till exempel tar bort alla trädringsserier förblir bilden densamma, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Studien, som nyligen publicerats i tidskriften Climate of the Past, visar att lika höga temperaturer präglade norra halvklotet under 800-talet till 1000-talet som under 1900-talet. Ett kallt klimat rådde praktiskt taget överallt under 1500-talet till 1700-talet. Det har tidigare varit mycket omdiskuterat huruvida den så kallade medeltida värmeperioden cirka 800–1300 och Lilla istiden cirka 1300–1900 var globala fenomen eller begränsade till vissa regioner såsom Europa.

– Studien visar att 1600-talet var det kallaste århundradet de senaste 1200 åren på norra halvklotet. 900-talet var det varmaste och 1900-talet det näst varmaste. Tyvärr finns det ännu för lite data för att kunna undersöka hur det var på södra halvklotet. Men de data som finns pekar på ett likartat mönster, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Undersökningen visar alltså att den geografiska utbredningen av uppvärmningen under 1900-talet befinner sig inom ramen för de naturliga klimatvariationerna de senaste 1200 åren.

– 1900-talet som helhet sticker inte ut som unikt. Uppvärmningen under 800-talet till 1000-talet var lika kraftig och utbredd. Men de senaste 20–30 årens kraftiga globala uppvärmning är mycket svår att förklara utan att mänskliga utsläpp av växthusgaser tas i beaktande, säger Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Artikeln kan läsas i sin helhet på: http://www.clim-past.net/8/227/2012/

För ytterligare information kontakta
Fredrik Charpentier Ljungqvist, Historiska institutionen, Stockholms universitet, mobil 070-662 07 28, e-post fredrik.c.l@historia.su.se
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera