Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2012

Bortom bloggen

En blogg är inte bara ett publiceringsverktyg på webben för en enskild individ. Med en blogg kan man också via nätet skapa och hålla ihop grupper av människor med gemensamma intressen.

Språkvetaren Stephanie Fayth Hendrick har i sin avhandling studerat tre blogg-gemenskaper för att ta reda på hur en blogg-gemenskap skapas och formeras och vilken roll som normer och olika förväntningar spelar. I sin studie har Hendrick kunnat se hur det som värderas och belönas skiljer sig åt mellan de olika gemenskaperna; för även om alla kan ha tillgång till, och tillhöra en blogg-grupp rent tekniskt, så utformas en blogg-gemenskap socialt genom de värderingar och normer som varje grupp omfattar.

Inom annan forskning av blogg-gemenskaper har man traditionellt antingen studerat bloggen som en artefakt, ett ting, en teknisk lösning, ett hjälpmedel för att kunna interagera med andra människor eller så har man tittat på bloggandet som en ren social konstruktion. I denna avhandling föreslår Hendrick en ny modell för forskning av bloggar – en modell där man betraktar en analys av sociala nätverk och en etnografisk hållning i studiet av bloggar som jämbördiga.

Hendricks avhandling börjar med att fråga hur en blogg-gemenskap etableras när den från början inte har någon given gemensam yta att tillgå, som t ex Facebook eller LinkedIn. En analys av sociala nätverk har genomförts för att se hur gemenskaper förenas genom hyperlänkar och för uppskattning av styrkan hos de olika gemenskaperna. De har visat hur enskilda bloggar blir till gemenskaper genom länkning mellan varandra och att dessa gemenskaper ofta får en stark kärna men med luddiga avgränsningar, vilket tillåter nya medlemmar att lätt kunna flyta in och ut ur gemenskaperna.

Hendrick har också undersökt den sociala identiteten som skapas i interaktionen med andra bloggare. Här har det gått att se hur en journalistisk eller dagboksaktig diskurs i många bloggar, ofta påverkar den sociala identiteten, något som i sin tur leder till förväntningar om en ”sanningsenlig” presentation av sig själv som bloggare. Bloggare som bloggade under pseudonym blev ofta utsatta för kritiskt granskande när det gällde deras identitet.

I den tredje och slutliga fallstudien i avhandlingen har Hendrick undersökt om kärnan och periferin i en och samma blogg-gemenskap bloggar på olika sätt. Med flera bloggare som exempel går det att dra slutsatsen att en förnyelse bland bloggare ofta har sitt ursprung i kärnan av blogg-gemenskapen, något som sedan sipprar ut till de i blogg-gemenskapens periferi.

Avhandlingen är e-publicerad:
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:482322

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera