Artikel från Högskolan på Gotland

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2012

Projekt för hållbart fiske i Östersjön

Forskningsstationen i Ar Högskolan på Gotland, Kustlaboratoriet Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen Gotland startar ett gemensamt projekt för att i samarbete med det gotländska fisket öka kunskapen om beståndet av flundra runt Gotland. Projektet är en del i en satsning på hållbart fiske.

Forskningsstationen i Ar Högskolan på Gotland, Kustlaboratoriet Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen Gotland startar ett gemensamt projekt för att i samarbete med det gotländska fisket öka kunskapen om beståndet av flundra runt Gotland. Projektet har erhållit medel från Fiskeområde Gotland finansierat genom den Europeiska fiskerifonden för en satsning på hållbart fiske.
 
Traditionellt har fisket på flundra (eller skrubbskädda som den också heter) runt Gotland varit omfattande men under de senaste decennierna har fisket varit sparsamt, dvs flundran är i dagsläget en underutnyttjad art med möjlighet för ökat fiske. Inom fisket har man under de senaste åren observerat att det finns gott om flundra men de är magra och förekommer på andra typer av bottnar än tidigare. Orsakerna till dessa förändringar är inte kända.

Projektet syftar till ett ökat nyttjande av flundra och till att en långsiktigt hållbar förvaltning av bestånden runt Gotland erhålls, med frågeställningar som var och när kan flundra av god kvalitet fiskas i tillräcklig omfattning och hur ser beståndet ut (könsmognad, åldersstruktur och genetiska skillnader). Projektet syftar även till att belysa frågan om orsakerna bakom flundrans förändrade kondition och uppträdande.

Fältprovtagningar utmed Gotlands östsida kommer att pågå under 2012 varefter analys av prover och utvärdering sker under 2013. Den första provtagningen har just påbörjats.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera