Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2012

Brist på jämställdhet skapar rekryteringsproblem

Kvinnorna är på väg in i målaryrket, men de försvinner ut nästan lika snabbt. En del av förklaringen är att yrket styrs av manliga normer och traditioner. Enligt forskare på Högskolan Väst är lösningen ett seriöst och långsiktigt jämställdhetsarbete.

På vissa gymnasiala målarutbildningar finns det idag bortåt 40 procent tjejer, men bara några få procent av anställda målare är kvinnor. Många tjejer lämnar yrket redan efter ett par år, men också många killar slutar. Det här är ett allvarligt problem för en bransch som står inför stora pensionsavgångar.

Arbetsgivarorganisationen Målarmästarna tog för ett par år sedan initiativ till en undersökning om rekryteringsproblemen. Detta ledde till att forskarna Marie Hjalmarsson och Carina Kullgren på Högskolan Väst genomförde ett forskningsprojekt under 1,5 år tillsammans med branschen. Det är nu redovisat i rapporten Hur svårt kan det vara? Jämställdhet i måleribranschen. Forskarna slår fast att jämställdhetsutbildning behövs bland företagsledare och anställda. Rapporten är utformad så att den kan ingå i studiematerialet.

Ett stort problem i många företag är att nyanställda målares kompetens ifrågasätts av arbetskamraterna. Och tjejerna har det svårast.

–  Tjejerna blir testade utifrån att de är tjejer. Killarna testas utifrån att de är nya, säger Marie Hjalmarsson.
En del målare menar att kvinnor inte är tillräckligt starka för att klara yrket. Dessutom förekommer sexuella trakasserier och allmänt kvinnofientlig jargong. Nya tjejer i yrket tvingas vara ständigt försvarsberedda mot gliringar och sexuella anspelningar och det sliter hårt.

–  De har svårt att bli accepterade som riktiga målare, just för att de är unga kvinnor, säger Carina Kullgren.

Men bilden är inte entydig. Forskarna har också fått höra berättelser om män som ingriper till kvinnornas försvar.

– Vi har intervjuat en hel del manliga målare som står på tjejernas sida. Det handlar egentligen om vanlig hederlig respekt mellan arbetskamrater, säger Marie Hjalmarsson.

Forskarna beskriver i sin rapport ett företag där ledningen systematiskt försöker påverka hur de anställda beter sig mot varandra. Varken mot män eller kvinnor är det tillåtet med nedlåtande jargong. En annan sak som underlättar för tjejerna är att flera anställs samtidigt. Då har de stöd av varandra. Respektfullt bemötande och gott samarbete gör att kvinnorna stannar kvar i det här företaget. Forskarna menar att företagsledarna är en nyckelgrupp. De kan påverka ogynnsamma förhållanden för kvinnorna om de vill.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera