Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2012

Kan det svenska samhället stå emot korruption?

Sveriges skydd mot korruption behöver stärkas inom ett flertal områden. Därför måste politiker, näringslivet och civilsamhället ge högre prioritet åt korruptionsfrågor.

Idag lanseras en ny stor studie som har granskat tolv svenska samhällsinstitutioners kapacitet, styrning och förmåga att stå emot korruption. Staffan Andersson, docent i statsvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskaper och forskningsledare för projektet, presenterar projektets bok Motståndskraft, oberoende och integritet: Kan det svenska samhället stå emot korruption?. Transparency International Sverige, en global ideell organisation som verkar för bekämpning av korruption genom förstärkning av öppenhet och integritet, står bakom den stora studien och är också arrangör av dagens lansering.

– Det är den mest djupgående och omfattande studie av detta slag som genomförts i Sverige. Mot bakgrund av bedömningen av dessa institutioner pekar studien på möjligheter att förstärka deras motståndskraft mot korruption, säger Staffan Andersson.

Studien ingår i ett alleuropeiskt projekt där 25 länder deltar. Syftet med projektet är att belysa
korruptionsfrågor och placera kampen mot korruption högre på dagordningen hos Beslutsfattare i de 25 europeiska länderna.
Sverige bedöms ha goda förutsättningar att motverka korruption. Men studien visar att det finns påtagliga risker för korruption i Sverige, att de har förändrats och i vissa fall ökat. Författarna identifierar även ett flertal områden där skydden mot korruption kan och måste förbättras.

– Studiens resultat visar att arbetet mot korruption ständigt måste pågå, även i ett land som är relativt förskonat från korruption, säger Staffan Andersson.

Staffan Andersson är redaktör för boken och har författat flera av bokens kapitel. Medförfattare från Institutionen för samhällsvetenskaper är Martin Nilsson, lektor i statsvetenskap, som har skrivit om det civila samhället och Glenn Sjöstrand, lektor i sociologi, som har skrivit om näringslivet.

Projektet är huvudsakligen finansierat av den Europeiska kommissionen. Medfinansiärer för den svenska studien är Institutionen för samhällsvetenskaper vid Linnéuniversitetet och
forskningsprojektet ”Tillit och korruption i lokalpolitiken” (vid Institutionen för samhällsvetenskaper, finansierat av Vetenskapsrådet).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera