Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2012

Umeåforskning i bokform: Depressioner – vanligare än vi vill tro

”Depressioner – vanligare än vi vill tro” heter den bok från Forskningens dag 2011 som nu finns att beställa kostnadsfritt från Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Rubriken har mycket god täckning. Ungefär var femte person i västvärlden kommer någon gång under livet att få diagnosen depression. I den svenska sjukförsäkringen är enstaka eller återkommande depressioner sammantaget de mest kostnadskrävande sjukskrivningsorsakerna.

Utöver beskrivningar av psykiatriska sjukdomsmönster och diagnosmetoder vid depressioner innehåller boken bl.a. ett kapitel om psykisk ohälsa och självmord bland renskötande samer, ett kapitel om problemet samvetsstress bland vårdpersonal samt en engagerad beskrivning av hur man kan upptäcka och förebygga självmord, ”vid depressionens yttersta gräns”.

Kapitelrubrikerna
Vad är depression och vad är nedstämdhet? Lars Jacobsson, psykiatri.
Psykiska sjukdomsmönster i Sverige och världen Jayanti Chotai, psykiatri.
Psykisk ohälsa och självmord bland renskötande samer Lars Jacobsson, psykiatri.
Kön och depressioner Arja Lehti, allmänmedicin.

Den genetiska och molekylära bakgrunden Rolf Adolfsson, psykiatri.
Att känna sig otillräcklig – om samvetsstress hos vårdpersonal Astrid Norberg, omvårdnad.
Vid depressionens yttersta gräns – om att förebygga självmord Ellinor Salander Renberg, psykiatri.
Forskningens dag anordnas varje år sedan 1998 av Medicinska fakultetens informationskommitté, Umeå universitet. Från 2005 genomförs dagen i Umeå och på ytterligare en plats inom norra sjukvårdsregionen. I år har Forskningens dag rubriken ”Nya insikter om diabetes” och hålls söndag 18 mars i Aulan, Musikhögskolan i Piteå, och söndag 25 mars i Aula Nordica, Umeå universitet.

Mer information om Forskningens dag:
www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/ [Ref 1]
Där kan också böckerna beställas eller läsas i pdf-format.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera