Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2012

Läkemedelsindustrin står inför stora förändringar

Hela läkemedelsbranschen står inför stora utmaningar. Produktiviteten sjunker medan sjukdomar som influensor, tbc och malaria blir ett allt större hot mot mänskligheten. Det krävs större öppenhet för innovation och entreprenörskap och nya beslutsmodeller i läkemedelsbranschen, säger Thomas Hedner, professor i klinisk farmakologi och nybliven doktor i innovation och entreprenörskap.

Allt större resurser läggs ner på läkemedelsforskning i världen, men det kommer fram allt färre läkemedel. Produktiviteten i branschen sjunker samtidigt som influensapandemierna och ”gamla” infektionssjukdomar som exempelvis tbc och malaria blir ett allt större hot mot mänskligheten. Områden där läkemedelsbolagen idag knappt lägger ner någon kraft alls. Diabetes är ännu en sjukdom som blir allt vanligare och där det behövs mycket mera forskning.

Thomas Hedner är professor i klinisk farmakologi, han har byggt upp centrum för medicinskt entreprenörskap vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg och nu också på djupet studerat hur innovationsprocesserna ser ut i de stora läkemedelsbolagen. Nyligen försvarade han en doktorsavhandling i ämnet innovation och entreprenörskap på Linköpings universitet.

– Det är behoven som måste få styra. Med öppen innovation får vi lägre kostnader och också större möjligheter till lönsamhet, men för det behövs nya finansieringssystem och nya sätt att tänka, säger han.
Han vill se ett större inslag av entreprenörskap, större öppenhet och nya affärsmodeller inom läkemedelsindustrin.

Ett scenario kan vara att små innovativa forskningsbolag växer fram, som snabbt kan haka på nya upptäckter och trender, och som sedan gör en så kallad exit genom att lämna över till något av de stora bolagen för att snabbare få ut medicinen på marknaden.

Lägg också större tyngd på innovation och entreprenörskap i utbildningen på de medicinska fakulteterna för att öka intresset bland de unga, är ett av hans råd.

Det som kallas Big Pharma står nu under ett stort förändringstryck och Thomas Hedner är optimist – öppenheten kommer att öka i den annars så slutna och patentfixerade läkemedelsindustrin.
Läs mer om Thomas Hedners avhandling

Läkemedelsindustrin behöver öppen innovation
Kontakt: Professor Thomas Hedner, thomas.hedner@gu.se, +46 705 205 199

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera