Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2012

Lång process få bort fosfor ur övergödd sjö

Den viktigaste åtgärden för att minska övergödning i sjöar är att minska avrinningen från åkerjordar. En annan effektiv åtgärd är att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp, enligt en forskningsrapport från SLU.

Det kan finnas stora mängder fosfor lagrat i bottensedimenten i sjöns djupa delar, som kan läcka till vattnet under mycket lång tid. Det kan ta upp till 200 år innan detta lager är tömt.

Sjön Skråmträsket söder om Skellefteå är övergödd. För att den ska återfå ett mer naturligt tillstånd, måste koncentrationen av fosfor i vattnet minska till hälften. Det är ett av resultaten i den rapport som SLU-forskare skrivit, där de tar fram en modell för arbete med övergödda sjöar i Västerbotten.
Forskare vid institutionen för Vatten och miljö vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Uppsala visar i en rapport att stora mängder fosfor når Skråmträsket varje år. Merparten kommer från jordbruksmark, där upp till 70 procent kan vara mänskligt orsakat. De stora källorna vid sidan av jordbruksmark är skog och enskilda avlopp. 

– Den viktigaste åtgärden som vi ser för att minska övergödningen i sjön är att minska ytavrinningen från erosionsbenägna åkerjordar. En annan effektiv åtgärd är att åtgärda alla bristfälliga enskilda avlopp, säger SLU-forskaren Mats Wallin som är en av författarna till rapporten.

Undersökningar i sjöns djupaste delar visar också att det finns stora mängder fosfor lagrat i sedimenten i sjöns djupa delar, som kan läcka till vattnet under mycket lång tid (s k internbelastning). Forskarna räknar med att det kan ta upp till 200 år innan detta lager är tömt och läckaget har avklingat.

– Det här betyder att det kan vara bra att också överväga direkta åtgärder i sjön för att minska internbelastningen. Ett sätt kan vara att kemiskt fälla ut fosfor i bottensedimenten och på så vis göra näringsämnet mindre mobilt, säger Mats Wallin.

Rapporten är skriven på uppdrag av länsstyrelsen i Västerbottens län och Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt.

Kontakt
mats.wallin@slu.se, institutionen för vatten och miljö, SLU. Tel. 018-67 31 25

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera