Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2012

Varför vissa ekonomiska aktörer investerar mer än andra

Fredag 20 januari försvarade James Dzansi sin doktorsavhandling ”Essays on Financing and Returns on Investment” vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Avhandlingen utreder varför vissa ekonomiska aktörer investerar mer än andra och varför investeringar är mer produktiva i vissa sammanhang än i andra.

James Dzansi undersöker relationen mellan de pengar (remissor) som invandrare skickar till sina hemländer och inhemska investeringar på olika nivåer av institutionell och finansiell utveckling. Han tar också reda på om dessa penningtransfereringar från utlandet främjar tillväxt inom tillverkningsindustrin bland ett urval av transfereringsberoende ekonomier. James studerar även frågor kring bolagsstyrning som rör större aktieägares övervakningsroll och vilka motiv stora aktieägare har för att minimera opportunistiskt beteende hos företagsledning och ineffektivitet.

James Dzansis studier visar att de regler som styr finansmarknad och bolagsstyrning har en direkt och omedelbar verkan på incitament, de tillgängliga investeringsmedlen och ROI (”Returns on Investment”). Dessa regler är därför viktiga för ökad produktionskapacitet och förbättrad levnadsstandard.

James Dzansi har bedrivit sin forskning vid sektionen Economics, Finance och Statistics och inom forskningscentret CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) [Ref 1]

Fakultetsopponent var Associate Professor Una O. Osili, Indiana University.

Betygsnämnden bestod av professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School, professor Øystein Strøm, Oslo University College och professor Åke E Andersson, JIBS. Ordförande var professor Per-Olof Bjuggren, JIBS.

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 240 anställda och omsätter ca 180 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera