Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2012

Sms i kampen mot korruption

Korruption är ett omfattande problem inom offentlig förvaltning i många utvecklingsländer. I en ny avhandling från Karlstads universitet visar Gudrun Wicander hur sms kan användas för att motverka korruption och hur mobilen kan bli ett verktyg för effektivare administration och resursfördelning i utbildningssektorn.

Genom bland annat fältstudier i Tanzania, har Gudrun Wicander utvecklat en modell för hur mobiltelefoner kan bli noder för inrapportering av statistik från landets grundskolor. Statistiken ligger till grund för den viktiga resursfördelningen. Genom att skicka in uppgifterna via sms blir administration och resursfördelning enklare, snabbare och mer genomskådlig.

Mobiler vanliga och enkla
Skolsystemet i Tanzania omfattar omkring 15 000 grundskolor och 10 miljoner elever. Systemet för uppföljning och resursfördelning har stora brister inte minst på grund av problem med inrapportering av statistik, som tar lång tid och inte alltid är så pålitlig.

– Posten går inte att förlita sig på. Blanketter måste distribueras över hela landet och ifyllda blanketter ska sedan bäras till lokala kontor. Där görs manuella sammanställningar som sedan, återigen i fysisk form, ska fraktas till ministeriet, berättar Gudrun Wicander.

Det finns en stark vilja i Tanzania att modernisera statsförvaltningen och inte minst att satsa på skolan. Fast Internetuppkoppling saknas i nästan hela landet och är tio gånger dyrare än i västvärlden. En satsning på elektronisk förvaltning med datorer försvåras även av bristen på el.

– Däremot täcker mobilnätet större delen av befolkningen. Men Internetuppkoppling via mobilnätet blir alldeles för dyrt. Å andra sidan skulle man kunna använda sms för att skicka statistik direkt till statsförvaltningens datorer. Många på landsbygden, faktiskt samtliga rektorer jag intervjuade, har mobiltelefoner. Mobiler är enkla att använda, billigare och mer pålitliga än datorer, konstaterar Gudrun Wicander.

Pålitligt och effektivt
I avhandlingen “Mobile Supported e-Government Systems” presenterar hon en modell som inte bara berör själva tekniken, utan även tar upp metoder för implementering och uppföljning. Den lösning som föreslås är att utnyttja det väl utbyggda mobilnätet och koppla samman det med andra kommunikationsverktyg.

– Jag ser stora möjligheter med att rapportera in statistik om exempelvis antalet elever i skolorna med hjälp av sms via mobiltelefoner. Det skulle betyda ett snabbare och mer pålitligt underlag för fördelning av resurser till skolorna, vilket i slutändan skulle gynna eleverna, konstaterar Gudrun Wicander.

Den utbredda tillgången till mobiltelefoner i utvecklingsländer skulle även innebära att befolkningen på landsbygden skulle slippa resa för att förmedla information.

– Med andra ord så skapar mobilen paradoxalt nog en möjlighet att vara “immobil”, avslutar Gudrun Wicander.

Gudrun Wicander är född och uppvuxen i småländska Hultsfred och tidigare tandläkare. Hon doktorerade i ämnet informatik vid Karlstads universitet december 2011 och arbetar idag vid den Stockholmsbaserade organisationen Spider – ett nätverk av forskare, offentliga aktörer och näringslivet som gemensamt främjar utveckling med hjälp av IT (ICT4D – ICT for Development).

Kontaktinformation
Gudrun Wicander,0709- 109 805 ,gudrun.wicander@kau.se eller gudrun@spidercenter.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera