Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2012

VTI i samarbetsprojekt med Frankrike för att öka säkerheten kring äldre bilförare

VTI, Mobilitetscenter i Göteborg och Volvo Cars ska tillsammans med det franska fordonsklustret Moveo utreda hur man kan underlätta för äldre bilförare att köra säkert. Projektet Safe move startar denna månad och är finansierat av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Bakgrunden till projektet är en förstudie som gjorts av fordons- och trafiksäkerhetscentrumet Safer och dess franska motsvarighet Moveo med anledning av att västvärlden har en allt större åldrande befolkning som är frisk och aktiv.

Att kunna köra bil för att ta sig till aktiviteter utanför hemmet är för många en viktig faktor för god livskvalitet. Med åldern minskar dock de kognitiva förmågorna vilket betyder att både fordonssystem och infrastruktur kommer att behöva utvecklas för att anpassas till de äldre förarnas behov.

– Samhällets utmaning blir att hjälpa äldre förare att köra säkert så länge det går och dessutom hjälpa dem att själva förstå när deras kognitiva förmågor försämrats så mycket att de behöver anpassa sitt körbeteende, säger Tania Dukic, forskare på VTI och projektledare för Safe move.
Hjälp för äldre förare

Målgruppen i projektet är aktiva, friska förare över 75 år. Det har visat sig att äldre bilförare ofta antingen överskattar eller underskattar sin förmåga att köra bil. Den första delen i projektet blir därför att undersöka vilka faktorer som förklarar detta, vad äldre förare behöver hjälp med och vad det är som avgör när äldre själva börjar anpassa sitt körbeteende, exempelvis slutar att köra när det är mörkt, undviker vänstersvängar eller större vägar.

Simulatorträning och säkerhetssystem
Den andra delen av projektet handlar om att utveckla simulatorbaserade träningsprogram för äldre förare som kan hjälpa dem att köra säkrare och förstå vilken kapacitet de har när det gäller bilkörning, oavsett om de tidigare över- eller underskattat sin förmåga. Dessutom ska man vidareutveckla stöd- och säkerhetssystem för fordon, anpassade efter de äldre förarnas specifika behov. Det kan till exempel vara navigationssystem, kollisions- eller sömnighetsvarningssystem.

Förbättrad mobilitet och ökad livskvalitet
Undersökningarna ska genomföras i Sverige och Frankrike som har liknande socio-ekonomiska förutsättningar med intressanta kulturella skillnader i körbeteenden och regelverk. Förutom att öka kunskapen om hur man säkerställer en förbättrad mobilitet och ökad livskvalitet för den åldrande befolkningen räknar man i projektet med att öka kunskapen om framtida marknads-och utvecklingsmöjligheter för tekniska stödsystem.
Projektet kommer att pågå i tre och ett halvt år.

För information kontakta: Tania Dukic, tania.dukic@vti.se, 031-750 26 06
VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Med omkring 190 medarbetare är VTI den största transportforskningsmiljön i Sverige. VTI utför tillämpad forsknings- och utvecklingsverksamhet som rör samtliga transportslag.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera