Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2012

Rolig och relevant naturvetenskap bristvara i skolan

Grundskolans undervisning i naturvetenskap riktar sig alltför mycket till den minoritet elever som väljer naturvetenskap och teknik på gymnasiet. Eleverna är intresserade av naturvetenskap, men lärarna undervisar mest om de områden som intresserar eleverna minst. Det visar Magnus Oskarsson, Mittuniversitetet, i en ny avhandling inom utbildningsvetenskap.

Avhandlingen visar att eleverna är intresserade av många frågor med ett naturvetenskapligt innehåll. Det handlar till exempel om hur man botar sjukdomar, rymden och fenomen som inte kan förklaras. De visar också stor tilltro till vetenskapens möjlighet att lösa olika problem.

— Men undervisningen i NO-ämnena handlar i stor utsträckning om vetenskapliga fakta med svag koppling till både samhället och yrkeslivet. NO-ämnena misslyckas i stor utsträckning att visa eleverna användbarheten i naturvetenskapen, säger Magnus Oskarsson.

Han konstaterar i avhandlingen ”Viktigt – men inget för mig” att ämnesinnehållet i NO-ämnena bör förändras och undervisningen få ett annat upplägg.  Samarbete mellan ämnen, lärare och skolor måste öka.  Faktaplugget bör tonas ned, till förmån för en kunskap mer byggd på elevernas och samhällets behov.

— Målet måste vara att utrusta eleverna med samhällsrelevant kunskap för att kunna hantera de utmaningar människor ställs inför i det moderna samhället.

Många försök har gjorts för att öka intresset för naturvetenskap. De senaste kursplanereformerna betonar också vikten av att väcka intresse hos eleverna. Men uthålligheten och spridningen även av framgångsrika projekt brister, menar Magnus Oskarsson.

— På många sätt lämnas lärarna i sticket vid olika reformer. De slits mellan en stark ämnestradition och otydliga och ibland motsägelsefulla mål i kursplanen. Stöd och tid för utvecklingsarbete brister. Alldeles för få kanaler finns för spridning och utbyte av nya idéer.
Avhandlingen bygger på enkäter till 750 elever och drygt 100 lärare på ett trettiotal olika grundskolor.

Magnus Oskarsson arbetar vid Mittuniversitetet i Härnösand, där han försvarar sin avhandling den 20 januari. Han har tillhört forskarskolan i naturvetenskapernas didaktik vid Linköpings universitet.

Frågor kan ställas till:  Magnus Oskarsson, tel. 0611-861 44, mobil 073-036 31 93

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera