Artikel från Södertörns högskola
17 januari 2012

Revidera synen på vem som är brottsoffer, så att den som behöver får stöd

Anita Heber, kriminolog vid Södertörns högskola, presenterar sina forskningsresultat om brottslingar som brottsoffer i en ny bok. Kriminella ses inte som brottsoffer och vill heller inte göra det. Därmed får de inte det stöd de behöver från samhället.

Anita Heber, kriminolog vid Södertörns högskola [Ref 1], har intervjuat personer som dömts för misshandel eller grov misshandel och själva blivit utsatta för våldsbrott. Hennes forskningsresultat gällande samhällets stöd till brottslingar som själva är brottsoffer presenteras som ett kapitel i den nya boken ”Viktimologisk forskning – brottsoffer i teori och metod”.

Stöd till den som passar in i mallen
Har man utsatts för våldsbrott är det viktigt att bli bekräftad som brottsoffer för att få stöd eller kompensation från samhället. Anita Heber berättar att vi har en tydlig bild i samhället för hur ett brottsoffer ser ut och beter sig. Man måste passa in i den mallen för att få hjälp. Kvinnor, barn och minoritetsgrupper har generellt lättare att ses som brottsoffer och därmed få stöd än män.

Man ska vara svag, men ändå tillräckligt stark för att föra sin talan, för att få hjälp. Det kan bli motsättningar om en kvinna känner sig stark och vill gå vidare utan stöd efter att ha utsatts för ett brott eller om en, till det yttre, stark man önskar brottsofferstöd.

Vem tar ansvar för brottslingarnas utsatthet?
Anita Hebers forskning visar att kriminella inte ses som brottsoffer och inte heller vill göra det. Att ha utsatts för våld är skambelagt, man förlorar status i den värld man befinner sig.

– Vanligtvis pratar man om att kategoriseringen kriminell är negativ, men det kan det även brottsofferrollen vara inom vissa kretsar, säger Anita Heber.

Följden blir att brottslingar som är brottsoffer inte får stöd från samhället. Som kriminell riskerar man enligt Anita Heber att fastna i sin negativa roll.

Enligt statistiken är många brottslingar själva brottsoffer. Anita Heber menar att i och med att de själva inte ser sig som brottsoffer är sannolikheten stor att utsattheten är ännu större än statistiken säger.

En generell slutsats som hon drar är att samhället behöver bli mer flexibla. Vi måste omvärdera brottsofferrollen och få ett bredare perspektiv på vem som är brottsoffer för att de som verkligen behöver stöd ska få det.

– Om man kan se mer nyanserat på brottsofferrollen kan fler få hjälp att komma ur sina respektive roller.

Ny bok om brottsoffer
Anita Heber, kriminolog vid Södertörns högskola, är redaktör för den nya boken ”Viktimologisk forskning – brottsoffer i teori och metod” som belyser brottsoffer ur olika perspektiv.  I boken, skriven av forskare verksamma vid tio olika universitet, högskolor och myndigheter, visas hur begreppet brottsoffer skapas i olika sammanhang, brottsofferskapet och brottsofferstödet problematiseras och den belyser brottsoffrens möte med rättsväsendet.

Anita Heber beskriver i ett av bokens kapitel sina forskningsresultat från en delstudie i forskningsprojektet ”Brottlingar som brottsoffer”.

Boken tar upp sexualbrott, hatbrott mot muslimer, grooming på Internet och barn som bevittnat våld. Den tar även upp arbetsrelaterat våld, brott mot äldre och mot unga, mediers beskrivningar av brottsoffer samt innehåller ett kapitel skrivet strax efter terrordåden i Oslo och Utøya.

Boken ges ut av ut av Studentlitteratur i januari 2012.

Kontakt
Anita Heber, kriminolog vid Södertörns högskola: anita.heber@sh.se eller 08-608 48 63
Eleonor Björkman, informatör Södertörns högskola: 08-608 50 62 eller 070-286 13 32

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera