Artikel från Högskolan i Borås

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2012

Hur designar man e-tjänster som passar alla?

Med ett nytt projekt vill Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås ta fram goda förutsättningar för skapandet av e-tjänster som passar alla.– Det här är ett komplext område med många olika variabler som spelar in, säger projektledare Stefan Cronholm.

Vårt sätt att kommunicera har förändrats radikalt de senaste tio åren. Utbudet av internetbaserade e-tjänster har ökat dramatiskt och så även antalet användare. Användningen av e-tjänster är inte längre förbehållet än mindre exklusiv och homogen grupp – datorer och mobiltelefoner är befolkningens nya sätt att kommunicera. Men hur designar man e-tjänster som är för alla?

Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås vill med ett nytt forskningsprojekt, Design av e-tjänster för alla, ta fram goda förutsättningar för att e-tjänster ska vara så användbara som möjligt för alla. Forskare inom informatik och företagsekonomi kommer, med stöd av bland annat teorier och genom utvärdering av olika företags e-tjänster, att utveckla designprinciper för byggandet av e-tjänster.

– Vi kommer i första hand att rikta in oss på företag inom rese-, mode- och underhållningsbranschen, gärna i Borås eller i Västsverige, säger Stefan Cronholm, professor i informatik och projektledare.

Explosion av handel på nätet
En av grundstenarna i projektet är utgå ifrån att användare har olika förkunskaper, erfarenheter och inte minst olika attityder. Hur bygger man e-tjänster som passar alla dessa olika individer?

– E-tjänsterna har verkligen exploderat de senaste åren. Årets julhandel slog till exempel alla rekord i handel via nätet. Det finns flera bra e-tjänster men tyvärr har vi fortfarande alldeles för många som är konstruerade utifrån ett produktperspektiv och inte utifrån ett konsumentperspektiv, eller utifrån ett myndighetsperspektiv och inte utifrån ett medborgarperspektiv. E-tjänster som inte utgår ifrån användarnas förkunskaper riskerar att förstärka de digitala klyftor som redan finns i samhället.

Användbarhet – ett komplext begrepp
Användbarhet är ett subjektivt och dynamiskt begrepp. Tanken är att forskningsprojektet ska mäta de olika behov som finns i interagerandet med en e-tjänst.
– Det här är ett komplext område med många olika variabler som spelar in såsom ålder, genus, förkunskaper och användningsfrekvens, säger Stefan Cronholm.  

Kontaktinformation
För mer information
Stefan Cronholm, professor i informatik och projektledare, tfn: 033-435 59 36 eller 0708-559 197, e-post: stefan.cronholm@hb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera