Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2012

Östersundare om Cryptosporidium: ”Det var inte så farligt!”

Lite obekvämt och besvärligt, men inte katastrofalt på något sätt. Så upplevde Östersunds invånare utbrottet av cryptosporidium för drygt ett år sedan. Trots påbud om vattenkokning och trots att många drabbades av sjukdom, var det ändå vardag för befolkningen. Det visar en ny studie av Mittuniversitetets risk- och krisforskare Erika Wall.

– Mina resultat är intressanta som kontrast till den upphaussade bild som i övrigt getts, med fokus på antal sjuka, kostnader för samhället och kommunens sökande efter ”den skyldige”, säger Erika Wall.

Studien visar också att invånarna inte upplevde några krav utifrån när det gällde att ta eget ansvar, detta trots att kommunen tidigt gick ut med ett ”viktigt meddelande till allmänheten” om att koka allt vatten.

– Jag tolkar det som att riskkommunikationen snabbt blev en del av en gemensam norm i samhället. Att koka vatten blev en naturlig del av den nya vardagen.

De av Erika Walls intervjupersoner som inte kokade vatten, mötte starkt motstånd av andra i omgivningen, vilket också tyder på att vattenkokning snabbt blev en del av den gemensamma normen i samhället. 

– Riskkommunikation ses ofta som kunskapsöverföring från en organisation till en individ. I det här fallet har riskkommunikationen istället blivit del av den gemensamma norm som invånarna i Östersund har skapat, säger Erika Wall.

Studien består av två separata datainsamlingar, den första genomfördes vid Cryptosporidiumutbrottets inledande skede då många var sjuka, den andra ett år efter utbrottet.

Kontakt:
Erika Wall, fil.dr i sociologi, tel. 063-16 55 92, mobil 070-693 28 12                 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera