Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2012

Optimism och humor kan hjälpa mot tandvårdsrädslan

Forskare vid Sahlgrenska akademin har kartlagt vilka strategier tandvårdsrädda använder för att klara av att gå till tandläkaren. Några av de viktigaste faktorerna för att kunna hantera stressen under tandläkarbesöket är att patienten tänker optimistiskt och att samspelet med tandvårdspersonalen präglas av humor.

Ungefär hälften av alla svenskar lider av tandvårdsrädsla i någon grad. Det är därmed en av våra vanligaste rädslor, som i sin svåraste form kan orsaka extrem stress och få människor att helt avstå tandvård.

Trots detta går de allra flesta av oss, även många av de cirka fem procent som lider av grav tandvårdsrädsla, regelbundet till tandläkaren. För att öka kunskaperna om tandvårdsrädsla och dess orsaker har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, i två unika studier kartlagt vilka strategier vi använder för att klara av tandläkarbesöket.

I den ena studien, som bygger på ett frågeformulär som tandvårdsrädda patienter fått svara på, har Jenny Bernson och hennes kollegor identifierat fem huvudstrategier som vi använder för att bemästra vår tandvårdsrädsla:

• Egna utfästelser för att stå ut (till exempel ”Intalar mig att vara stark nog att hålla ut trots rädslan”)
• Självdistraktion (”Räknar siffror, gnolar på en melodi eller löser tankeproblem tyst för mig själv för att hålla tankarna borta från behandlingen”)
• Distansering (”Tänker jag att det som känns smärtsamt känns som något annat, till exempel en domning”)
• Bön (”Ber en bön att behandlingen snart ska vara över”)
• Optimism (”Försöker tänka mig framåt i tiden, hur det kommer att kännas när behandlingen är över”)

–Studien visar att patienter som använder ett optimistiskt tänkande klarar tandbehandlingar signifikant bättre och gick till tandläkaren mer regelbundet än patienter som mer ägnade sig åt bön, förtvivlan och katastroftänkande, säger Jenny Bernson.

I den andra studien, som bygger på intervjuer med tandvårdsrädda patienter, nämner tandvårdsrädda som en av de enskilt viktigaste faktorerna att tandvården präglas av humor.
–Med humor kan de psykologiska spärrarna brytas, både genom att humorn får patient och tandläkare att mötas mer jämställt och för att humor reducerar stress, ökar välmåendet och skapar en trevlig atmosfär, säger Jenny Bernson.

De kartlagda strategierna från dessa två studier kommer att ligga till grunden för ett frågeformulär som i framtiden skulle kunna användas vid behandling av tandvårdsrädda patienter.

Artikeln ”Adaptive coping strategies among adults with dental fear. Further development of a new version of the Dental Coping Strategy Questionnaire” publiceras i den vetenskapliga tidskriften Acta Odontologica Scandinavia.

Artikeln ”Making dental care possible – a mutual affair” publiceras i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Oral Science.

Kontaktinformation
Kontakt:
Jenny Bernson, forskare vid Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt vid Specialkliniken för Sjukhustandvård på Odontologen, Göteborg och Folktandvården VGR, Odontologen Göteborg
0706-426085
jenny.bernson@odontologi.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera