Artikel från Lunds universitet
10 januari 2012

Dyr omväg till ekologiskt jordbruk i Sverige

Statens mål om att 25 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel år 2010 skulle vara ekologisk uppfylldes till hälften. Ytterligare ökad offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel stegrar kostnaderna i måltidsverksamheten samtidigt som målen har osäkra effekter på målet om fler ekologiska jordbruk. Det visar en ny rapport från AgriFood, ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Hittills har kommuner och landsting köpt varor med lågt merpris för den ekologiska stämpeln, till exempel mjölk och kaffe. Men kostnaderna för att köpa ekologiskt kommer stegra avsevärt allteftersom man måste köpa livsmedel i varugrupper med högre merpris för ekologiskt, såsom kött och grönsaker, säger Christian Jörgensen, forskare och utredare på Agrifood, och författare till rapporten ”Mål som styrmedel – målet för den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel”.

Det genomsnittliga merpriset för ekologiska livsmedel till offentlig verksamhet har beräknats till 65 %. Det innebär att en måluppfyllelse sannolikt skulle öka kostnaderna till cirka 450 miljoner kronor jämfört med knappt 200 miljoner vid rådande nivå om runt 12,5 %. Därtill tillkommer kostnader för planering, hantering och uppföljning.

Statens intention med målet för konsumtionen av ekologiska livsmedel var att öka efterfrågan och stimulera svensk ekologisk jordbruksproduktion. Men rapporten visar att konsumtionsmålet ger en vag styrning och det är högst osäkert hur stor effekt det verkligen har på produktionen. Ett skäl är att en betydande del av konsumtionen är importerade produkter, som t.ex. ekologiska bananer. Och även då konsumtionen riktas mot inhemska produkter som ekologisk mjölk är effekten osäker eftersom producenter kan begränsa utbudet och ta ut höga marginaler.

– Resultaten visar att styrmedel som miljöersättning för ekologiskt jordbruk ser ut att vara betydligt träffsäkrare instrument för att nå målen. Ett direkt riktat stöd till produktionen är sannolikt betydligt effektivare än en dyr omväg via konsumtionen, säger Christian.

För mer information: Christian Jörgensen, Utredare/forskare,  AgriFood Economics Centre Tel: 046-222 07 88 E-post: Christian.Jorgensen@agrifood.lu.se   www.agrifood.se
Länk till rapporten: http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=661

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera