Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 januari 2012

Brister i kommunikationen inom hälsovården äventyrar patientsäkerheten

Tisdagen den 10 januari försvarar Kerstin Ådahl sin avhandling med titeln ”On Decision Support in Participatory Medicine supporting Health Care Empowerment” i ämnet tillämpad hälsoteknik vid BTH. Avhandlingen fokuserar på hur brister inom kommunikation och informationsöverföring är av betydelse för patientsäkerheten samt hur informationsmissar som påverkar diagnosbeslut kan uppstå.

Tisdagen den 10 januari 2012 försvarar Kerstin Ådahl sin avhandling med titeln ”On Decision Support in Participatory Medicine supporting Health Care Empowerment” i ämnet tillämpad hälsoteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Doktorsavhandlingen inom BTH:s nya forskningsområde tillämpad hälsoteknik fokuserar på hur brister inom kommunikation och informationsöverföring är av betydelse för patientsäkerheten. Avhandlingen tar fasta på hur informationsmissar som påverkar diagnosbeslut kan uppstå och hur sådana missar kan få förödande konsekvenser för patienten. Patientens roll som både passiv och aktiv informationsbärare står i centrum och metoder för att samla in patientdata och synliggöra sådana inför varje beslut med hjälp av beslutsstödssystem analyseras.

–Jag har arbetat som sjuksköterska i 12 år och jag är dessutom utbildad interaktionsdesigner vid BTH. Jag kombinerar idag dessa områden till det tvärvetenskapliga området tillämpad hälsoteknik. Att försöka förbättra patientsäkerheten via förbättrad informationshantering för att undvika onödiga dödsfall, onödigt lidande och onödigt långa vårdtider är drivkraften i min forskning, menar Kerstin Ådahl, BTH.

Forskningen baseras dels på en grundläggande studie, där patienter och anhöriga samt läkare och annan sjukvårdspersonal på sektionerna för medfödda hjärtfel hos barn och vuxna, Skånes Universitetssjukhus, Lund, omfattas, samt dels på ingående detaljanalys av kritiska informationsstrukturer i två verkliga patientfall under lång tid. Resultatet från studierna används som grund för ett förslag på en applikation som kan användas som ett tillägg till befintliga beslutsstödsystem. Applikationen synliggör patientens tidigare sjukhistoria på ett sätt som kan förbättra möjligheten att snabbt söka och finna relevant information i journalsystemet, eller på annat sätt, för en korrekt diagnos. En korrekt diagnos är grunden för en fortsatt snabbt insatt korrekt behandling vilket är särskilt viktigt där tidsaspekten kan vara avgörande. Patientens roll som erkänd medarbetare i den egna vården är här också betonad.

För mer information, kontakta Kerstin Ådahl på telefon 0455-38 58 21, 0709-98 91 59 eller via e-post: kerstin.adahl@bth.se. Se även www.bth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera