Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 januari 2012

Hemsida hjälper unga anhöriga till psykiskt sjuka

När människor drabbas av psykisk sjukdom tvingas närstående agera både övervakare och stödperson. Forskning vid Sahlgrenska akademin visar att stöd via internet kan vara en bra hjälp – och nu lämnas forskningsprojektets hemsida över till ideella krafter.

Ett forskningsprojekt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har under två år följt unga med psykiskt sjuka närstående för att studera hur de upplever sin situation, och vilka behov de har.

I studien, som publiceras i Journal of Psychiatric Mental Health Nursing, vittnar ungdomarna om hur känsloladdat det är att bevittna någon nära förändras på grund av sin sjukdom.

–De här ungdomarna tvingas gå från att vara en vän, familjemedlem eller partner till att bli den drabbades övervakare. De får ett ofrivilligt åtagande som de tar allt ansvar för, men saknar samtidigt professionellt stöd, säger Ingela Skärsäter, forskare vid Sahlgrenska akademin som leder forskningsprojektet.

I projektet har forskarna skapat en hemsida där unga kunnat få utbildning, råd och stöd.  Innehållet på hemsidan har skapats av ungdomarna själva, i samarbete med forskarna, och anpassats efter deras behov och synpunkter. Hemsidans nytta har utvärderats vetenskapligt genom att en grupp ungdomar fick använda webbsidan under åtta månader, och sedan jämfördes med en grupp ungdomar som fick sedvanligt stöd genom broschyrer.

Bland annat jämfördes deltagarnas förmåga att hantera stress i det dagliga livet, hur många sociala kontakter de har, hur jobbigt de tycker att livet är, deras känsla av sammanhang, om de tycker att deras viktigaste behov är tillfredsställda och hur mycket annan vård och stöd de behöver.

–Studien visar att de ungdomar som haft tillgång till projektets webbsida minskar sin stress. Men det ska understrykas att stöd via en hemsida inte är tillräckligt. Ungdomarna efterlyser också kontakt med andra i samma situation och konkret hjälp i vardagen, och inte minst en psykiatrisk vård som är tillgänglig för patienter men också tar hänsyn till närståendes behov, säger Ingela Skärsäter.

Nu lämnar forskarna över hemsidan till den ideella föreningen Suicidprevention i Väst, som arbetar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga självmord och självmordsförsök. Webbsidan kommer att drivas vidare under namnet Livlinan och användas både för att stödja ungdomar som är närstående och för ungdomar som själva mår dåligt.

–Det är väldigt sällan som forskning kan komma till direkt användning där den bäst behövs, så för oss är det oerhört tillfredsställande, säger Ingela Skärsäter.

Forskningsprojektet har genomförts med stöd av Vårdalinstitutet.

Artikeln Daily life for young adults who care for a person with mental illness: a qualitative study publicerades i Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing i oktober.

Kontaktinformation
Kontakt:
Ingela Skärsäter, professor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 6036
0709-980321
ingela.skarsater@fhs.gu.se

Lovisa Bengtsson, Suicidprevention i Väst
031-775 79 77
0721-675575
lovisa.bengtsson@suicidprev.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera