Artikel från Göteborgs universitet
29 december 2011

Minoritetsgrupper känner sig avfärdade av svensk sjukvård

En vårdapparat som inte tar dina problem på allvar. En känsla av att bli avfärdad då man söker läkare för sina problem. Så ser svensk sjukvård ut – om du kommer från Somalia.

Läkaren visar ofta mindre empati och ger sämre information till patienter från andra kulturer, vilket leder till felaktiga behandlingar och onödiga utredningar. Det visar internationell forskning, som i flera studier konstaterat att mötet mellan olika språk och kulturer i sjukvården lider av stora brister.

Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin vänt på perspektivet, och undersökt hur patienter ur en minoritetsgrupp upplever kontakten med svensk sjukvård.

I 18 år har Kristian Svenberg arbetat som läkare vid vårdcentralen i Lärjedalen i Göteborgsförorten Hjällbo. I sin avhandling vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har han intervjuat personer födda i Somalia om deras erfarenheter av den svenska vården.

Studien visar att patienter från Somalia har höga förväntningar på svensk sjukvård, men att de ofta upplever att de blir avfärdade. Många av somalierna i studien beskriver en känsla av att läkaren inte tar deras problem på allvar, och att de blir negativt särbehandlade.

–En förutsättning för en fungerande sjukvård är att mötet mellan patienten och läkaren präglas av ömsesidig respekt och förståelse. Fungerar inte mötet kan följden lätt bli missförstånd, felaktiga behandlingar eller onödiga utredningar, säger Kristian Svenberg.  

Ett resultat av somaliernas dåliga erfarenheter är att många söker sig utomlands för att få sjukvård.

I avhandlingen intervjuas även svenska läkare under utbildning. Intervjuerna visar att läkarna ofta har svårt att förstå patienter från Somalia. Om tolk används känner sig läkarna ofta utanför i samtalet och har många gånger svårt att ta till sig patienternas beskrivning av sina symtom.

–Intervjuerna visar att när det uppstår problem, väljer en del läkare att nalkas patienten med nyfikenhet och försöker utforska patientens bakgrund för att skapa tillit och förståelse. Men andra läkare anammar en auktoritär strategi av gammaldags snitt för att bemästra situationen, säger Kristian Svenberg.

De somaliska flyktingarnas hälsosituation och erfarenheter av svensk sjukvård är dåligt utforskat i Sverige; studier om svenska läkares erfarenheter av mötet med patienter från Somalia har inte utförts alls. Kristian Svenberg hoppas att de somaliska flyktingarnas exempel ska öka kunskapen om hur mötet mellan svensk sjukvård och patienter från minoritetsgrupper kan förbättras, till exempel genom att sjukvåren anammar en mer nyfiken attityd.

–Det skulle medföra både mänskliga, ekonomiska och medicinska fördelar, säger han.

Avhandlingen ”Mötet mellan patienten och läkaren – erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning” försvarades vid en disputation vid Sahlgrenska akademin den 16 december.

Kontaktinformation
Kontakt:
Kristian Svenberg, doktorand vid Sahlgrenska akademin och distriktsläkare, Vårdcentralen Lärjedalen
kristian.svenberg@vgregion.se
0730 814 570

FAKTA
Under åren 2000–2010 sökte omkring 25 500 somalier asyl i Sverige. 2010 fanns det sammanlagt cirka 30 800 somaliska medborgare i Sverige, och under åren 2000–2010 har drygt 14 000 somalier fått svenskt medborgarskap.
Källa: Migrationsverket/SCB

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera