Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 december 2011

Mer sensationsjournalistik med digitala medier

Utbyggnaden av digitala medier i Sverige har skapat nya möjligheter för interaktivitet och medborgarnas deltagande. Samtidigt har digitaliseringen bidragit till att andelen sensationsjournalistik ökat. Fortfarande är dock kvaliteten i nyhetsförmedlingen generellt sett hög. Det visar en ny studie som Lars Nord, Mittuniversitetet, har gjort.

– Ett utmärkande drag i det svenska medielandskapet är public service- mediernas starka position, säger Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet.

I rapporten noterar han en positiv utveckling där viktiga medieaktörer fortfarande erbjuder nyheter av hög kvalitet. Å andra sidan konstaterar Lars Nord att den digitala medieutvecklingen drivit fram en förändrad ägarstruktur med större ägarkoncentration. Det gör att kommersiella medieföretag blir beroende av färre ägare.

– Ökad konkurrens på allt fler medieplattformar ger också en mer ytlig journalistik, säger han.

I rapporten blickar han också framåt kring hur utvecklingen i Sverige kan komma att se ut inom en femårsperiod. De traditionella nyhetstidningarnas position kommer att försvagas, dock inte så snabbt och definitivt som ibland förutspås.

– Flera faktorer talar snarare mot den utvecklingen. I Sverige har vi en åldrande befolkning som i stor utsträckning kommer att använda sig av de medier som man är van vid. Den yngre generationen däremot finns allt mer på digitala medieplattformar, säger Lars Nord.

Rapporten är gjord på uppdrag av Open Society Foundations och ingår i ett större forskningsprojekt som innefattar över 60 länder där forskare tittar på hur digitaliseringen av medier påverkar rapporteringen om politiska, ekonomiska och sociala frågor.

Frågor kan ställas till:
Lars Nord, professor i politisk kommunikation, tel. 060-14 86 25, mobil 070-550 93 33

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera