Tema

Terpener stoppar granbarkborren

Granar använder sig bland annat av terpener, en sorts kolväten i kådan, i sitt kemiska försvar mot granbarkborrar.

Den pågående härjningen av granbarkborrar efter stormen Gudrun år 2005 har gett forskarna möjlighet att studera samspelet mellan granen, granbarkborren och dess blånadssvamp.

I fältförsök på SLU:s försökspark Tönnersjöheden har det nu visat sig att olika granindivider producerar olika mycket terpener i kådan när de förbehandlas med blånadssvamp.

Granbarkborrarna lockades lika mycket till alla granar, men de lyckades inte kolonisera de trädindivider som reagerat med en kraftig terpenrespons. Granar med svag terpenrespons blev angripna av 20 gånger så många barkborrar.

Kunskapen om hur träd försvarar sig behövs bland annat i arbetet med att utveckla skogsskötselstrategier som minskar skadorna av barkborrar.

Kontakt:
Niklas Björklund, 018-67 28 79, 070-508 28 79, niklas.bjorklund@slu.se
Bo Långström, 018-67 23 35, 070-548 23 35, bo.langstrom@slu.se

Terpener stoppar granbarkborren

 lästid ~ 1 min