Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2011

Före detta rebellers politiska engagemang viktigt för Liberia

Återintegreringsprogram för rebeller och soldater är en del av det omfattande fredsarbete som pågår i Liberia. I sin avhandling har statsvetaren Johanna Söderström sett hur dessa program påverkar deltagarnas fortsatta relation till politik efter kriget. Signaler som förmedlas via programmens utformning kan antingen stärka eller gradvis rasera den demokratiska utvecklingen i landet.

Johanna Söderström har i sin avhandling granskat den politiska kultur som före detta rebeller och soldater i Liberia ger uttryck för, och den resulterande graden av politisk integration. Ofta tolkas och formas deras politik av en emotionell logik, men deras politiska engagemang är mångfacetterat, från apatiska och frustrerade till demokratiska och motiverade medborgare. För den fortsatta demokratiserings- och fredsprocessen spelar det roll hur deras politiska engagemang tar sig uttryck.

Efter inbördeskriget i Liberia (1989-2003) påbörjades ett omfattande fredsarbete. Som en del i detta arbete ingår återintegreringsprogram för rebeller och soldater, så kallade Disarmament, Demobilization and Reintegration Programs (DDR). Dessa program har blivit ett centralt verktyg för FN, och cirka 1,4 miljoner före detta kombattanter deltog i återintegreringsprogram världen över mellan 2005 and 2008. I Liberia omfattades 103 019 före detta kombattanter av programmet.

Johanna Söderströms forskning visar hur återintegreringsprogrammen bidrar till att forma de tidigare rebellernas relation till politik efter kriget. Bland annat kan man se hur vissa aspekter av programmens utformning understryker demokratiska normer, medan andra snarare spär på mer konfliktbetonat beteende.

Sammantaget kan viktiga politiska signaler förmedlas genom utformningen av dessa program, som antingen kan stärka eller gradvis rasera den demokratiska utvecklingen i landet. Johanna Söderströms avhandling visar därför hur DDR-policy bör begrundas vidare, då man ofta inte har tagit de politiska konsekvenserna av dessa program på allvar. Fredsbyggande strategier, såsom återintegreringsprogram, kan ge upphov till viktig politisk feedback, något som bör granskas ytterligare. I avhandlingen påvisas hur bland annat sammansättningen av deltagarna i programmen, inklusionen av programdeltagarna i beslutsprocesser, samt lärarnas och administrationens sätt att bemöta deltagarna bidrar till att forma den politik de före detta kombattanterna sedan ger uttryck för.

Avhandlingen Politics of Affection: Ex-Combatants, Political Engagement and Reintegration Programs in Liberia försvaras den 17 december.

För mer information kontakta Johanna Söderström, tel: 018-471 34 50  e-post: johanna.soderstrom@statvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera