Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2011

Nya metoder för digital dataöverföring minskar energiförbrukningen

Fredagen den 16 december försvarar Muhammad Gufran Khan sin avhandling i ämnet telekommunikation vid BTH. Avhandlingen har titeln ”On Modulation and Detection Schemes for Low-Complexity Impulse Radio UWB Communications” och opponent är Dr Buon Kiong Lau, Lunds universitet. Avhandlingen handlar om metoder för kommunikation baserat på ultra-bredbandig impulsradio (IR-UWB).

Impulsradio är en digital kommunikationsteknik som innebär att tåg av nanosekundpulser bär digital data över en väldigt bred bandbredd, åtskilliga GHz. Detta kommunikationssätt står därför i kontrast till traditionella så kallade smalbandiga kommunikationsmetoder.

Genom att begränsa sändningseffekten, men att sprida effekten över ett väldigt brett frekvensspektrum, uppnås fördelar som hög tidsupplösning vid positioneringsapplikationer, samexistens med befintliga kommunikationssystem, låg energiförbrukning och enkla okomplicerade sändar- och mottagarstrukturer.

Impulsradio är en teknik som blir alltmer populär och föreslås användas i apparater som kräver väldigt liten strömförbrukning och därmed lång batteritid och är lämpade för en mängd applikationer som till exempel sensornätverk, smarta taggar, datakommunikationsnätverk, positioneringsapplikationer eller för radarapplikationer.

Avhandlingen föreslår flera mottagarstrukturer som samtliga förbättrar befintliga impulsradioteknologier.

I avhandlingen presenteras metoder för att hantera störningar mellan användare (apparater) i fleranvändarsystem samt metoder som ytterligare minskar energiförbrukningen vid impulsradiokommunikation. Metoderna i avhandlingen utvärderas på faktiska uppmätta miljöer, bland annat industriella miljöer och kontorsmiljöer, vilket ger realistiska och relevanta resultat.

Dag: Fredagen den 16 december 2011
Tid: Kl 13:00
Plats: Sal J1650, hus J, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona
Välkommen!
För mer information, kontakta Muhammad Gufran Khan på telefon 0455-38 57 26 eller via e-post: muhammad.gufran.khan@ieee.org

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera