Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2011

En tredjedel av chaufförernas tid går till spillo

Åkerierna får hugga på alla jobb när starka transportköpare och logistikbolag erbjuder uppdrag. Några pengar tjänar de knappt, och lastbilschaufförernas arbetstid slarvas bort på pappersjobb och onödiga misstag. Situationen drabbar miljön och samhället i stort.

Vi klarar oss inte utan vägtransporter. 80 procent av alla transporter sker på väg. Samtidigt ökade koldioxidutsläppen från transportsektorn sex procent 2010 jämfört med året innan. Vi vet också att vägtransport av gods, som i BNP-siffror motsvarar nära 70 miljarder svenska kronor årligen, till stor del sker ineffektivt.

Ingen tar eller förmår ta ansvar för transportkedjan i stort, hävdar chalmersforskaren Henrik Sternberg. Han har djupdykt i problematiken och försökt ringa in vilka problemen är, och vilka lösningar som kan fungera. Henrik Sternbergs doktorsavhandling bygger på forskning som involverar hundra företag, runt 2000 observationer och 200 intervjuer gjorda i Europa.

– Runt en tredjedel av chaufförernas arbetstid slösas bort på väntan, omvägar eller onödigt merarbete. Bristande information leder ofta till byte av fordon eller utrustning, säger Henrik Sternberg.

– Att lägga timmar på att leta efter rätt port eller rätt adress är oerhört vanligt. Och åkerierna har sällan möjlighet att ta betalt för extratiden.
Grundproblemet är att de åkerier som sköter lastbilstransporterna åt transportköpare och logistikbolag är svaga aktörer i ett spel. De är hårt konkurrensutsatta och utbytbara. Transporterna blir för billiga och vinstmarginalerna för låga, typiskt 1-2 procent. Låga etableringshinder och brist på kontroller gör att olaglig cabotagetrafik (åkares inrikeskörningar i annat land) försvårar åkeriernas villkor än mer.

– Det finns ofta en total avsaknad av respekt för åkeriernas affär och chaufförernas arbetsvillkor. Alla ser ner på en chaufför, säger doktorerande Henrik Sternberg.

Kunskapsnivån inom åkerinäringen förblir samtidigt låg. Få initiativ tas för att utveckla informationsutbytet i transportkedjan. Papper och penna fortsätter att dominera i lastbilshytten.

Men smartare informationsdelning är just vad som krävs, menar Henrik Sternberg. Han har de senaste fem åren arbetat med ett flertal forskningsprojekt (Cassandra, Logistics 4 Life och Hamnpiloten) där informationshanteringen har automatiserats.

Lastbilstransporter kan bli upp till 25 procent effektivare, visar forskningen. När alla aktörer som är inblandade i transportupplägget delar relevant information automatiskt kan chaufförernas arbetstid ägnas åt viktigare uppgifter än att stå i köer till terminaladministrationen. Med de lösningar som bland annat Chalmers, Trafikverket och Volvo Technology har utvecklat tillsammans, visar Henriks forskning att fem procent av europeiska chaufförers arbetstid skulle kunna kapas generellt.

Det skulle innebära färre lastbilar på vägarna, mindre onödig körning, stora samhällsvinster och högre lönsamhet för den ansträngda transportnäringen.
Henrik Sternberg disputerar fredag 16 december 2011.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Kontaktinformation
För mer information:
Henrik Sternberg [Ref 3], Teknikens ekonomi och organisation, 031 772 12 39, 076 119 14 17, henrik.sternberg@chalmers.se
[Ref 4]

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera