Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2011

Smältande glaciärer avslöjar framtidens fjällvärld

Om hundra år kan det växa träd där det i dag ligger glaciärer. De senaste årens varma klimat har inneburit kraftig avsmältning av glaciärer i de svenska fjällen. Rester av träd som under årtusenden varit dolda, har kommit i dagen. De visar att det för 13 000 år sedan växte träd där det i dag finns glaciärer.

Om hundra år kan det växa träd där det i dag ligger glaciärer. De senaste årens varma klimat har inneburit kraftig avsmältning av glaciärer i de svenska fjällen. Rester av träd som under årtusenden varit dolda, har kommit i dagen. De visar att det för 13 000 år sedan växte träd där det i dag finns glaciärer. Klimatet kan ha varit upp till 3,5 grader varmare än nu. Så kan det alltså bli igen, visar Lisa Öberg, doktorand vid Mittuniversitetet, i en ny studie.

Lisa Öberg visar i sin nya studie att kort efter inlandsisens försvinnande, för omkring 13 100 år sedan, koloniserade tallen höga nivåer i fjällen. Några tusen år senare skedde en massiv invasion av både tall och björk på nivåer upp till 600 meter högre än dagens trädgräns. Därefter har både björkens och tallens trädgränser gradvis sjunkit som en följd av allt lägre temperaturer, ända fram tills klimatet omöjliggjorde trädväxt och glaciärer började bildas för cirka 4400 år sedan.

– Förut trodde man att glaciärerna var lämningar från den senaste istiden. Att träden växte där för så kort tid sedan visar att glaciärerna inte är äldre än 4 400 år, säger Lisa Öberg

Lisa Öbergs studie baseras på fynd av trädrester från Helags-Sylarna, Tärna och Abisko. Trädresternas ålder visar att det senaste seklets klimatuppvärmning är unik i ett flertusenårigt perspektiv. Om en avsmältning motsvarande den som sker idag hade ägt rum tidigare, hade veden med största sannolikhet brutits ner.

– Kunskapen vi får genom att utnyttja det här unika tillfället, är viktig för att förstå hur fjällens växtlighet kan komma att påverkas av framtidens klimat, säger Lisa Öberg.
Att det för nästan 10 000 år sedan växte björk 600 meter ovanför dagens trädgräns i ett klimat som var cirka 3,5 grader varmare än idag visar att träd skulle kunna växa på samma nivå igen, om temperaturen stiger ytterligare några grader.

– Genom att studera var trädgränsen låg förut kan vi se hur det skulle kunna bli i framtiden om det fortsätter att bli varmare, säger Lisa Öberg.

Länk till studien>> [Ref 1]

Frågor kan ställas till: Lisa Öberg, fil.lic./doktorand, mobil 076-823 00 68

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera