Tema

Genmutationen som minskar blodfetter

Personer som bär på en viss genmutation bryter lättare ned skadliga blodfetter än andra. Det är en överraskande upptäckt av forskare i Nederländerna och Linköping som nu publiceras i tidskriften Cell Metabolism.

Lipoproteinerna HDL och LDL spelar en viktig roll i regleringen av kroppens blodfetter. Personer med högt HDL – ”det goda kolesterolet” – har ofta låga blodfetter och löper därmed minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, medan det är tvärtom med LDL.

Genetikern Jan Albert Kuivenhoven vid universitetet i Groningen studerade två familjer vars medlemmar hade ovanligt höga halter av HDL och låga halter av blodfetter, triglycerider. När personerna screenades i ett antal misstänkta gener upptäcktes en mutation på genen GALNT2.
När personerna som bar på mutationen fick dricka ren grädde visade det sig att de bröt ned triglyceriderna bättre än de som hade den fungerande genen.

– Hypotesen var att mutationen var anledningen till familjemedlemmarnas gynnsamma profil. Vår uppgift var att gå igenom proteinerna i deras blodplasma för att se om det fanns något ovanligt. Vi hittade då en avvikande form av proteinet APO C-III, säger Helen Karlsson, Med. Dr. vid arbets- och miljömedicin, Linköpings universitet.

Den normala formen av detta protein hämmar nedbrytningen av fetter i blodet. Men när genen för GALNT2 är muterad förändras APO C-III och hämningen minskar. Följden blir då att fetterna snabbare bryts ned.

– Det visar att vi kan ha olika genetiska förutsättningar för att bryta ned blodfetter. Det är för tidigt att säga att dessa individer löper en minskad risk för utvecklandet av hjärt-kärlsjukdom, men vårt fynd kan vara ett tänkbart nytt mål i sökandet efter ett läkemedel som sänker triglycerider och höjer det goda kolesterolet, säger Helen Karlsson.

Arbetet är en del i ett EU-projekt kring funktionen av HDL där Helen Karlsson och docent Mats Lindahl samarbetar med den nederländska gruppen.

Artikel: A.G Holleboom, H. Karlsson et al: Heterozygosity for a loss-of-function mutation in GALNT2 improves plasma triglyceride clearance in man. Cell Metabolism 14:6, 7 december 2011
Kontakt:
Helen Karlsson, Med. Dr. 073-6442338

Genmutationen som minskar blodfetter

 lästid ~ 1 min