Artikel från Jönköping University
12 december 2011

Hur utvecklar entreprenörer sin kompetens?

Magdalena Markowska har disputerat i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). I sin doktorsavhandling har Magdalena Markowska studerat hur företagare, i det här fallet gourmetkrögare, utvecklar sin entreprenöriella kompetens.

I sin doktorsavhandling har Magdalena Markowska studerat hur företagare, i det här fallet gourmetkrögare, utvecklar sin entreprenöriella kompetens.

Den 9 december försvarade Magdalena Markowska framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Avhandlingen, som har titeln “Entrepreneurial Competence Development: Triggers, Processes & Consequences”, undersöker hur företagare utvecklar entreprenöriell kompetens. Vilken roll spelar personliga övertygelser, målorientering, sociala nätverk och förebilder när det gäller att forma entreprenörers beteende?

Markowska har studerat fenomenet bland gourmetkrögare. Hon har utgått från flera olika teoretiska perspektiv och applicerar två olika kvalitativa datamängder, för att ge en inblick i hur komplex frågan är.

I sin avhandling förklarar Markowska flera av mekanismerna för entreprenöriell kompetensutveckling. Hon föreslår också sätt att underlätta processen, till exempel att skapa sig en entreprenöriell identitet, tillgång till förebilder och att man sätter upp mål med fokus på lärande istället för resultat.

Fakultetsopponent var professor Dimo Dimov från Newcastle University Business School. Betygsnämnden bestod av professor Sara Carter, University of Strathclyde, Strathclyde Business School, professor Carin Holmquist, Handelshögskolan i Stockholm, och docent Johan Klaesson, JIBS. Ordförande var professor Johan Wiklund, JIBS.

Internationella Handelshögskolan är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping, och erbjuder internationella utbildningar inom ekonomi, informatik och affärsrätt. Forskningen fokuserar på entreprenörskap och näringslivsförnyelse i en genuint internationellt inriktad verksamhet. Internationella Handelshögskolan har cirka 2 100 registrerade studenter, ca 240 anställda och omsätter ca 180 mnkr. För mer information besök www.jibs.hj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera