Artikel från Umeå universitet
12 december 2011

De fattigaste i Laos tjänar inte på urfolksturism

Många hävdar att internationell turism kan ge utvecklingsländer nya resurser, och hjälpa fattiga människor att skapa sig en bättre framtid. Saithong Phommavong vid Umeå universitet visar att i Laos hindras de allra fattigaste och många kvinnor från att arbeta inom urfolksturism.

Att bekämpa fattigdom med hjälp av turism framställs ofta som en framtidslösning för många låginkomstländer. Tidigare forskning har visat att fattiga kan tjäna på turism, men att det vanligtvis är de redan rika som gör de stora vinsterna. Saithong Phommavong vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat om och hur internationell turism minskar fattigdomen i Laos, ett land i övergångsfasen mellan plan- och marknadsekonomi.

Han har bland annat studerat nationella och regionala turismstrategier i Luangnamtha och Champasak mellan 1990 och 2010, och utfört fältarbete i de två provinserna under åren 2008–2010.

Resultaten visar att insatser från lokala myndigheter och initiativ från byinvånare kan leda till lovande satsningar på urfolksturism, och utgöra en alternativ väg för att reducera fattigdom i landet. Men i dessa satsningar utesluts de fattigaste av fattiga, och också kvinnor exkluderas på grund av att de inte får utföra vissa efterfrågade traditionella ceremonier.

För att urfolksturism ska bli framgångsrik krävs vanligtvis en ”unik kultur” på turistmålet. För turister som är intresserade av etniska minoriteter är det också viktigt att byar och samhällen ligger ganska isolerat, och att invånarna fortsätter att leva på traditionellt vis. Här ingår utövandet av Lieng Phi – en offerceremoni till den besjälade naturen – som enligt gamla traditioner ska utföras av män. Enligt Saithong Phommavong kan den här sortens kulturbevarande till viss del innebära att fattigdomen snarare bevaras än bekämpas, eftersom förbättrade livsförhållanden skulle sudda ut den eftertraktade autenticiteten.  

Ett politiskt parti och folkrörelser betyder fortfarande mycket för turismutvecklingen och fattigdomsbekämpningen i Laos. Saithong Phommavong visar att turismen utvecklas bättre och fattigdomen minskar fortare i byar där ledarna är medlemmar i ett politiskt parti. Även byarnas kvinnoorganisation är en folkrörelse som underlättar för kvinnor att bli utvalda och få delta i turismsatsningen.

Fakta om disputationen
Fredag den 16 december försvarar Saithong Phommavong, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln International tourism development and poverty reduction in Lao PDR. Swedish title: Internationell turismutveckling och fattigdomsbekämpning i Laos. Disputationen äger rum kl. 10:15 i Triple Helix, Samverkanshuset. Fakultetsopponent är professor Timothy S. Oakes, Department of Geography, University of Colorado, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen [Ref 1]

Kontaktinformation
Kontakta gärna:
Saithong Phommavong (pratar engelska)
kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet,
Tel: 090 – 786 54 69
E-mail: saithong.phommavong@geography.umu.se, sai7512@yahoo.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera