Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2011

Fotolyrik

I Sverige har en smal men distinkt genre som kombinerar dikter med fotografiska bilder utvecklats sedan 1980-talet. Framträdande författarskap i genren som går under namnet fotolyrik är Rut Hillarp och Katarina Frostenson. Hillarp, som var först ut, både skapade dikterna och bilderna medan Frostenson samarbetar med konstnären och fotografen Jean Claude Arnault.

I böcker som sidoställer dikt och bild ryms andra tolkningsmöjligheter än vad som gäller för traditionell diktning. Fram tills nu har emellertid fotolyrik betraktas som huvudsakligen ett verbalt fenomen. Det innebär att bildernas närvaro i samspel med dikterna inte har aktivt utforskats. Det är något som Anette Almgren White vill ändra på med sin avhandling Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp.

Almgren White arbetar i avhandlingen fram en modell för samläsning av dikt och fotografisk bild utifrån semiotiska teorier som bygger på rön från forskning både inom bilderboken och inom massmediekommunikation. – Det är inom dessa områden som forskningen om interaktion mellan text och bild kommit längst, säger hon.

I avhandlingen väver Anette Almgren White in ett omfattande teorikomplex om fotografin och belyser den fotografiska bildens dubbelnatur i det västerländska bildbruket; dels när den fungerar som ett dokument som återger en ”verklighet”, dels som ett estetiskt objekt utan några sådana anspråk. Hon diskuterar hur dessa bildpraktiker påverkar vår uppfattning om bildernas autenticitet och hur detta kan ge återverkningar på diktningen. Hillarps porträtt förekommer invid en del dikter och har av tidigare kritiker därför tolkats som delvis självbiografiska. Frostensons och Arnaults tre böcker kan inordnas i resandets tematik med bilder från Paris, Bergslagen respektive sydfranska Languedoc. Kritiker gör gärna en koppling mellan de fotografiska bilderna och konstnärernas vistelse på de platser som avbildas.

Avhandlingen är i två delar. I den första delen bygger Almgren White upp sin modell för samläsning av dikt och bild steg för steg och förklarar modellens principer. I den andra delen tillämpar hon modellen på de båda konstnärskapens samlade fotolyriska produktion. I studien ingår Frostensons och Arnaults Överblivet (1989), Vägen till öarna (1996) och Endura (2002) och Hillarps Spegel under jorden (1982), Penelopes väv (1985) och Strand för Isolde (1991).

– Även om fokus i avhandlingen är att väcka intresse för och bidra med ökad kunskap om vad samläsning av dikt och (fotografisk) bild innebär vill den också öka förståelsen för de konstnärliga arbeten som ingår i studien. Den här modellen är inte heller begränsad till genren fotolyrik utan kan tillämpas på alla kombinationer av sidoställd dikt och bild i tryckt form, betonar Almgren White.

Anette Almgren White anställdes som doktorand 2006 vid Linnéuniversitetet där hon också arbetar som lärare och är medlem i ett flertal forskarnätverk.

Avhandlingen Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken. Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp försvaras fredagen den 16 december, kl. 13.15 i sal Homeros på Linnéuniversitetet i Växjö. Opponent är docent Christina Ljungberg, Universität Zürich.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anette Almgren White, 0470-233 08, 073-048 66 90 eller via
anette.almgren-white@lnu.se

Beställ avhandlingen från Linnaeus University Press, Kerstin Brodén 0470-70 82 67 eller via e-post lup@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera