Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2011

Enkla metoder kan minska sjukhusrädsla hos barn

Att opereras kan vara skrämmande för ett barn. Men med teckningar, kontinuitet och en dialog som utgår från barnets språk kan stressen och rädslan minskas – liksom användningen av smärtstillande medel efter operation. Det visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Berith Wennström har i sin avhandling studerat hur barn upplever det att vara på sjukhus och att bli opererade.

Till exempel har hon i en studie analyserat salivprover från 93 barn mellan fem och elva år, för att mäta koncentrationen av stresshormonet kortisol. I salivtestet delades barnen upp i tre grupper, där den första fick sedvanligt omhändertagande före operationen, den andra en utökad information om vad som ska hända under operationsdagen, och den tredje gruppen omhändertogs enligt en särskild modell som kallas den perioperativa dialogen (PD).  

–Försöket visade att barn som omhändertogs enligt PD-modellen både hade lägre stressnivåer efter operation samt krävde mindre smärtstillande morfin i jämförelse med barn som fick ett sedvanligt omhändertagande, säger Berith Wennström.

Avhandlingen innehåller också ett unikt försök med en metod som bygger på att analysera barns sjukhusrädsla genom teckningar. När teckningar jämfördes mellan skolbarn och barn på sjukhus, så kunde till exempel svagt penntryck, få färger och litet utnyttjande av pappersarket kopplas till en ökad oro hos barn som skulle genomgå dagkirurgi.

Berith Wennström och hennes kollegor har också intervjuat 6-9 år gamla barn inför och efter deras dagkirurgi. Intervjuerna visar att barnen ofta känner sig tvingade in i en oförutsägbar situation, där de möter en okänd verklighet och måste uthärda en påtvingad sjukhusstress.

–Inledningsvis strävar barnen efter att skaffa sig kontroll över situationen, för att sedan uppleva att de förlorade den när de till exempel blir yra av lugnande medicin, säger Berith Wennström.

För att förhindra rädsla och oro inför operation är det viktigt med kontinuerliga dialoger samt att detta sker på barnets eget språk. Lugnande mediciner bör inte ges rutinmässigt utan först efter noggrann individuell bedömning.

Den svenska perioperativa sjukvården är enligt avhandlingen trots allt relativt välfungerande och stödjande för barn och förälder.

–Men att minimera stress och sjukhusrädsla hos barn före operation är viktigt, och för att lyckas behöver vi oftare betrakta sjukhusvärlden ur barnets perspektiv, säger Berith Wennström.

Avhandlingen “Experiences, symptoms and signs in 3-11 year-old children undergoing day surgery in the context of the perioperative dialogue” försvarades fredagen den 11 november.

Kontaktinformation
FAKTA PERIOPERATIV DIALOG
PD-modellen bygger på att genom kontinuitet och dialog ge barnet tid att reflektera kring den förestående operationen, samt att anestesisjuksköterskan får ’tillräcklig’ tid och resurser att ge trygghet och stöd till barnet och familjen. I modellen ingår till exempel förberedande besök på en mottagning för att barnet ska möta ett bekant ansikte på operationsdagen. Teckningar kan användas för att underlätta en dialog med barn som ska genomgå dagkirurgi, samt som ett sätt för barnen att göra sig förstådda och förmedla vad han/hon vill veta eller känner.

Kontakt:
Berith Wennström, Anestesisjuksköterska, Kärnsjukhuset, Skövde.
berith.wennstroem@telia.com
0738 001 602

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera