Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2011

Nytt datamaterial möjliggör unika konfliktstudier

Vilka faktorer är det som ökar risken för väpnad konflikt och krig? Under vilka förhållanden är konfliktlösning mer lyckosam? Dessa grundfrågor måste besvaras för att fredsfrämjande arbete ska bära frukt. Idag släpps ett nytt datamaterial från Uppsala Conflict Data Program som öppnar helt nya möjligheter att studera konflikter. Det finns redan användbara resultat inom bland annat klimatområdet.

Vilka faktorer är det som verkligen ökar risken för väpnad konflikt och krig? Under vilka förhållanden är konfliktlösning mer lyckosam? Dessa grundfrågor måste besvaras för att fredsfrämjande arbete ska bära frukt. Idag släpps ett nytt datamaterial från Uppsala Conflict Data Program (UCDP) som öppnar helt nya möjligheter att studera konflikter på detaljnivå. Och det finns redan användbara resultat inom bland annat klimatområdet.

Befintlig statistik om väpnade konflikter täcker oftast enskilda länder eller är global baserad på årsstatistik. Detta har gjort användningsområdet begränsat. Den har till exempel inte kunnat påvisa lokala faktorer som påverkar krig. Av den anledningen har konfliktforskare och andra aktörer på senare år påtalat behovet av mer detaljerad information för att kunna analysera vad som händer på specifika platser.

Det datamaterial som släpps idag täcker alla väpnade konflikter i Afrika från 1989 till 2010 och innehåller information om tidpunkt och plats för alla enskilda händelser av väpnat våld. Därmed möjliggörs nu ny forskning på väpnade konflikters orsaker, dynamik och lösningar i detta område. Förutom att lokala orsaker till konflikter blir möjliga att studera, kan konfliktmönster och konflikters geografiska utveckling visualiseras på ett helt nytt sätt med hjälp av programvara för analys av geografiska informationssystem (GIS).

– Detta kommer att förändra konfliktstudier på ett mycket spännande sätt, säger Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning och ledare för UCDP.

En rad inledande studier har redan bidragit med intressanta resultat, t ex om civilbefolkningen som måltavlor i inomstatliga krig, liksom om samband mellan klimatförändringar och väpnat våld. Genom att kombinera datamaterialet med meteorologiska och ekonomiska data har exempelvis Uppsalaforskarna Hanne Fjelde och Nina von Uexkull kunnat visa att stora skillnader i nederbörd ökar risken för våld mellan olika samhällsgrupper. Detta gäller särskilt i fattiga områden som alltså blir särskilt sårbara vid klimatförändringar med ökad frekvens av torka och översvämningar.

– Eftersom väderlek, precis som väpnade konflikter, ofta påverkar olika delar av ett land på olika sätt hade det varit omöjligt att genomföra vår studie utan den nya detaljerade informationen, säger Nina von Uexkull, doktorand vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

I en liknande studie visar Erik Melander och Ralph Sundberg att en kombination av hög befolkningstäthet och jordförstöring ökar risken för att icke-statliga grupper hamnar i väpnad konflikt. Även detta är ett sannolikt scenario vid fortsatta klimatförändringar. Och utanför klimatforskningsområdet visar Hanne Fjelde och Lisa Hultman att våld mot civila i etniskt baserade konflikter framförallt sker i områden där motståndarsidan är numerärt stark.

Fakta:
Datamaterialet (UCDP GED dataset) är resultatet av cirka 2.5 års arbete som har involverat ett team av cirka 15 forskare och assistenter. Det innehåller 24 000 enskilda händelser och inkluderar alla typer av konflikter (statliga, icke-statliga samt våld mot civila) över hela Afrika under perioden 1989 till 2010. Materialet är kompatibelt med en lång rad program för statistisk analys och kan användas i de flesta GIS-programmen.

Uppsala Conflict Data Program (UCDP www.ucdp.uu.se) vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet grundades under 1980-talet och har sedan producerat data som kostnadsfritt används för forskning om väpnade konflikter. Definitionerna som används för väpnad konflikt har blivit standard för hur konflikter systematisk definieras och studeras. 2011 tilldelades programmet det prestigefulla Lijphart/Przeworski/Verba Data Set Award som delades ut av American Political Science Association (APSA) i Seattle.

För exempel på hur konflikttrender och mönster kan visualiseras med det nya datamaterialet,
www.ucdp.uu.se/ged/  

För mer information, kontakta Ralph Sundberg, tel: 018-471 63 06, ralph.sundberg@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera