Artikel från Karlstads universitet
7 december 2011

Kluster som teori och politik

Klusterpolitiken i Värmland präglas av konsensus visar en studie vid Karlstads universitet. Kluster som organisationsform är ett effektivt sätt att hantera motstridiga intressen, samtidigt som de maktrelationer som alltid finns i denna form av organisering döljs. Det aktualiserar frågor om hur demokratin fungerar och om möjligheten att utkräva politiskt ansvar.

— Tillväxtpolitiken i Sverige har utvecklats för att hantera effekterna av en allt mer globaliserad värld, socialt, ekonomiskt och politiskt, säger Line Säll, doktorand i statsvetenskap, som genomfört studien. Regionala aktörer som till exempel regionförbund har fått rollen att organisera samspel mellan företag, universitet och offentlig sektor med syfte att utveckla konkurrenskraftiga regioner. Fokus i detta arbete handlar ofta om att skapa förutsättningar för ett gynnsamt innovationsklimat i regionen. Kluster som politik

Kluster har blivit ett centralt begrepp inom tillväxtpolitiken för att beskriva denna form av ekonomisk och politisk organisering. Studien handlar om hur vi kan förstå klusterbyggande som politiska processer.
— Frågan är om det är möjligt att diskutera och ha olika åsikter om klusterpolitiken på den offentlig-politiska arenan, säger Line Säll. Studien visar att klusterpolitiken i Värmland präglas av konsensus. Denna form av organisering är ett effektivt sätt att hantera motstridiga intressen bland dem som involveras, samtidigt som den för med sig flera centrala problem. Framför allt handlar dessa om att klusterpolitiken riskerar att dölja de maktrelationer som alltid finns i denna form av organisering, något som aktualiserar centrala frågor om hur demokratin fungerar och om möjligheten att utkräva politiskt ansvar.

Karlstads universitet beslutade 2009 att ett prioritera forskningsområdet regionala samhällsbyggen. Detta är en unik satsning i landet, som handlar om vad som kan sammanfattats som forskning om livsmiljöer, organisering och utveckling på nivåer under den nationella. En särskild forskarskola inrättades samtidigt med åtta doktorander. Nu är den första avhandlingen från denna forskarskola publicerad, Line Sälls avhandling i statsvetenskap; Kluster som teori och politik: Om den regionala tillväxtpolitikens diskursiva praktiker. Studien är finansierad genom SLIM, Systemledning av innovativa miljöer i norra mellansverige, som är ett samarbete mellan Region Värmland, Region Gävleborg, Region Dalarna, Vinnova, Tillväxtverket, Karlstads universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna, samt Regionala utvecklingsfonden.

Kontaktinformation
För mera information kontakta Line Säll, doktorand i statsvetenskap, telefon 054 700 23 36 eller 0709 780 835.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera