Tema

Minskade koldioxidhalter bidrog till nedisningen av Antarktis

Nya forskningsrön visar att koldioxidhalten i jordens atmosfär har spelat en stor roll när det gäller tidigare globala klimatförändringar. En minskning av koldioxidhalten var en avgörande förutsättning för den globala nedkylning och nedisning av Antarktis som inleddes för cirka 34 miljoner år sedan. Resultatet publiceras nu i tidskiften Science.

Ett internationellt team av forskare från olika vetenskapliga inriktningar har rekonstruerat koldioxidhalterna (CO2) och klimatutvecklingen mellan Atlanten och det Södra ishavet under övergången mellan tidsperioderna Eocen och Oligocen. Resultaten bygger på mätningar av molekyler från marina alger.

– CO2 följer global nedkylning under den tiden. Det är viktigt att visa att det finns tydliga kopplingar mellan CO2 och klimatförändringar. Det är ytterligare ett bevis på att CO2 har en primär påverkan på klimatet, säger geokemisten Mark Pagani vid Yale University, USA, som lett studien.

Uppsala universitet har bidragit till denna forskning genom att studera cellstorleken hos de marina algerna kokkolitoforider. Cellstorleken är en viktig indikator på hur organismen tillväxt har sett ut. Genom att studera fossil kunde forskaren Jorijntje Henderiks vid Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala Universitet, visa att små alger hade bättre förutsättningar att överleva de drastiska klimatförändringar som inträffade för 34 miljoner sedan.

– CO2 är grundläggande för marina alger, som binder CO2 genom fotosyntesen. Därför är det intressant att minskningen av CO2 sammanfaller med en markant ökning av alger med små celler, som behöver mindre CO2 för att växa och föröka sig än arter med stora celler, säger Jorijntje Henderiks.

Utifrån sambandet mellan växthusgaser, nedisning och havsnivån drar artikeln slutsatsen att en minskning av CO2 var en avgörande förutsättning för den globala nedkylningen och nedisningen av Antarktis som inleddes för cirka 34 miljoner år sedan.

Forskningen stöddes av Yale Universitet (Department of Geology and Geophysics), the National Science Foundation (USA), NERC (England) och Kungliga Svenska Vetenskapsakademien genom medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelsen.

För mer information, kontakta Jorijntje Henderiks, tel: 018-471 2316, Jorijntje.Henderiks@geo.uu.se

Mark Pagani, Matthew Huber, Zhonghui Liu, Steven M. Bohaty, Jorijntje Henderiks, Willem Sijp, Srinath Krishnan Robert M. DeConto, “The Role of Carbon Dioxide During the Onset of Antarctic Glaciation”, Science 2-Dec-2011

Minskade koldioxidhalter bidrog till nedisningen av Antarktis

 lästid ~ 1 min