Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2011

Glutamat hjälper hjärtpatienter vid operation

En omfattande studie vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro visar att ett tillskott av aminosyran glutamat i samband med en hjärtoperation kan minska risken för hjärtsvikt efter ingreppet. Enligt medicinforskaren och thoraxkirurgen Mårten Vidlund är det framför allt de svårast sjuka patienterna som kan ha nytta av behandlingen.

– Studien tyder på att glutamat är ett skonsamt och ofarligt sätt att ge hjärtat stöd i samband med en operation, och det är just hos de svårast sjuka som vi har sett tydliga positiva effekter, säger han.

Vid en hjärtoperation utsätts hjärtat för stora påfrestningar, bland annat på grund av syrebrist. Hjärtsvikt är därför den vanligaste orsaken till förlängda vårdtider, svåra komplikationer och dödsfall efter en operation.

Mot bakgrund av detta har Mårten Vidlund undersökt om ett tillskott av den kroppsegna aminosyran glutamat kan förbättra hjärtats möjligheter att återhämta sig efter ett kirurgiskt ingrepp. Glutamat finns naturligt i våra kroppar och spelar en viktig roll i cellernas energiproduktion. Tidigare forskning har visat att den får en särskild roll som alternativ energikälla när hjärtat utsätts för syrebrist.

861 patienter i studien
– Tanken med att använda glutamat är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att hjärtat själv ska sköta återhämtningen. Fördelen är att det är mer skonsamt än den konventionella behandlingen med hjärtstärkande, så kallade inotropa, mediciner, som sliter på hjärtat och till och med kan förvärra den bakomliggande hjärtmuskelskadan.

Studien omfattar 861 patienter som genomgått en kranskärlsoperation i Örebro, Linköping och Karlskrona. Den grupp patienter som behandlades med glutamat fick lösningen intravenöst under operationen och två timmar efter.

Undersökningen visade att för de patienter som haft svårast kärlkramp före operationen minskade risken att drabbas av svår hjärtsvikt efter ingreppet.

Inga skadliga biverkningar
– Även för patienter med uppenbar eller förväntad vänsterkammarsvikt vid avveckling av hjärt- och lungmaskin såg vi en positiv effekt.

Mårten Vidlund ser också möjligheter för att behandling med glutamat skulle kunna användas i andra sammanhang, till exempel vid så kallade ballongsprängningar och vid akut hjärtinfarkt.

– Glutamat tycks hjälpa hjärtat att hämta sig efter syrebrist, och vår studie visar inte på några skadliga biverkningar som talar emot dess användning, konstaterar han.

Mårten Vidlund är överläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Han presenterar sina resultat i doktorsavhandlingen Glutamate for Metabolic Intervention in Coronary Surgery.

För mer information, kontakta Mårten Vidlund, 070-683 56 60.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera