Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 november 2011

Omöjligt att fullt ut äga sin egen kropp

Får var och en göra som den vill med sin egen kropp eller bör någon försöka hindra den som försöker ta sig liv eller skada sig? I avhandlingen ”Att ta skriken på allvar – Etiska perspektiv på självdestruktivt beteende” argumenterar Rikard Friberg von Sydow för att människan existerar i en flock och att en person inte fullt ut kan äga sin egen kropp.

Året 2005 registrerades över 6000 enskilda vårdfall rörande självskadebeteende i Sverige. Vi skadar oss själva på många olika sätt, genom att svälta oss, genom att skära oss och genom att missbruka och överdosera läkemedel, alkohol och narkotika.

Men vad betyder ett självdestruktivt beteende egentligen rent moraliskt, både för den som utför det och den som ser det utföras? Vad får vi göra med oss själva och hur får vi hjälpa dem runt omkring oss? I sin avhandling besvarar Rikard Friberg von Sydow dessa frågor genom att placera människan i en naturlig flockposition. I denna flock har människor relationer till varandra och argumenten om att var och en helt äger sin egen kropp stöter på motstånd. Om vi utgår ifrån att vi har känslomässiga kopplingar till varandra så blir det mycket svårt att argumentera för att inte ingripa vid ett självdestruktivt beteende. Totala rättigheter till den egna kroppen blir enbart möjliga utifrån ett radikalt individualistiskt perspektiv. Eftersom människan inte existerar i ett vakuum blir tanken om en ägd kropp onaturlig, menar Rikard Friberg von Sydow.

– Därför blir en god vård av en självdestruktiv människa omöjlig inom en nyliberal människosyn, säger Rikard Friberg von Sydow.

Avhandlingen ifrågasätter också möjligheten till bedömning av en människas handlingar utifrån en tanke om en existerande fullständig autonomi. En människa som är autonom vet vad den vill och handlar i enlighet med sina egna intressen. Rikard Friberg von Sydow vänder sig mot synsättet att en människa antingen anses fullt kapabel att styra sig själv eller inte alls kapabel – antingen eller. Det kan finnas hinder för ett helt fritt handlande, menar han och tycker att det är viktigt att öppna upp för en glidande skala där en person kan vara mer eller mindre autonom.

För mer information, kontakta Rikard Friberg von Sydow, tel: 073-6930172, e-post: rikard.friberg@teol.uu.se


Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten. www.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera