Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 november 2011

Medicinska bevis för att naturen läker

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.

Läkaren Matilda Annerstedt har i sitt doktorsarbete vid SLU fokuserat på att ge en medicinsk vinkling av sambanden mellan vistelse i naturen och hälsa. Hon har bland annat sammanställt de bevis som finns för naturunderstödd terapi vid olika sjukdomstillstånd och funnit att detta kan vara en effektiv behandling vid flera olika sjukdomar, till exempel fetma, schizofreni och depression.

Hon undersökte betydelsen av närhet till och vistelse i olika skogar för personers stressnivå i ett par befolkningsstudier. Det verkar som att tillgång till lövskog är viktig för stressade individer, möjligen ännu mer än barrskog.

I en större studie följde hon även upp individernas hälsotillstånd fem år senare. Då fann hon att kombinationen av fysisk aktivitet och lugn och fridfull natur utgjorde en skyddande faktor mot mental ohälsa.

– Det betyder att de individer som hade tillgång till denna typ av natur och dessutom var fysiskt aktiva löpte en signifikant mindre risk att drabbas av psykisk ohälsa, säger Matilda Annerstedt.

Återhämtning från stress undersöktes i ett virtuellt laboratorium vid Lunds Tekniska Högskola. Med hjälp av avancerad datorsimuleringsteknik framställde man en virtuell skogsmiljö där stressade personer fick återhämta sig. Samtidigt mätte man halterna av stresshormon, hjärtrytm och andra stressmarkörer. Det visade sig att kombinationen av naturljud och virtuell skogsmiljö ledde till en aktivering av det parasympatiska nervsystemet (kroppens lugn-och-ro-system) och återhämtningen från stress blev mer effektiv än för kontrollgruppen som vistades i en vanlig lugn inomhusmiljö, utan virtuell skogsomgivning eller naturljud.

Resultaten är intressanta eftersom en stor del av världens ohälsa idag präglas av just stressrelaterade sjukdomar och andra mentala tillstånd. Det är då viktigt att bevara och utöka städers och omgivande områdens gröna ytor samt att planera för en god, grön kvalitet i nya bostadsområden.

– En förbättrad folkhälsa blir ytterligare en anledning för oss att ta hand om vår natur och dess biodiversitet, säger hon.

Legitimerade läkaren Matilda Annerstedt vid område Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU, försvarar sin avhandling med titeln ”Nature and Public Health – aspects of promotion, prevention, and intervention”. Disputationen avser filosofie doktorsexamen.
Tid: fredag 2 december 2011, klockan 9.00
Plats: Crafoordsalen, Navet, Alnarp
Opponent: professor Roger Ulrich, Texas A & M University, USA samt gästprofessor vid Chalmers Universitet i Göteborg
 
Mer information
Matilda Annerstedt, 073-982 34 35, 040-41 50 78, matilda.annerstedt@slu.se
Avhandlingen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera