Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2011

Pellets från frörester hyllas av EU

Restprodukter från utsädesbolaget Skånefrö las tidigare på deponi. Nu blir de i stället bränslepellets som gör företaget självförsörjande med energi. Pelletsreceptet har tagits fram av miljökemister och entreprenörer från Chalmers.

Företagets ambition var att ta hand om restbiomassan från fröproduktionen på ett miljömässigt bättre sätt, att få ner utsläppen av växthusgaser och att göra sig oberoende av fossila bränslen. Kompetensen för att tillverka miljövänlig pellets från de skal, agnar och frörester som blev över vid fröproduktionen hämtades från Chalmers.

– I samarbete med forskare på Oorganisk miljökemi testade vi olika miljövänliga tillägg för att få fram bränslepellets som gav låga halter av försurande rökgaser och bättre förbränningsprestanda. Att företaget nu är helt självförsörjande med energi och dessutom producerar ett energiöverskott som används i det lokala samhällets fjärrvärmenät är ett bra exempel på hur forskning kommer till konkret nytta i samhället, säger David Andersson, vd för Ecoera, ett företag med rötter i Chalmers entreprenörskola.

EU-kommissionen utsåg tidigare i år projektet till ett av fyra topprojekt bland det hundratal som fått stöd av EU:s finansieringsinstrument för miljö, LIFE Environment. Kriterierna var att projekten ska innebära miljömässiga, ekonomiska och sociala förbättringar av både direkt och mer långsiktig karaktär.

Dessutom ska resultaten ha en höginnovationsnivå och vara kommersiellt spridbara. Besökare från ett fyrtiotal länder under de fyra år som projektet har pågått visar på det stora internationella intresset för den teknik som utvecklats.

Som en bonus har man även lyckats ta fram ett jordförbättringsmedel, biokol, genom pyrolys av utvalda pelletsrecept, vilket ytterligare bidrar till den positiva förändringen jämfört med tidigare.
– Just nu arbetar vi med export av detta totalkoncept till bland annat Japan och Kina. Båda länderna har ett behov av svensk teknik och kunnande inom detta område för att ställa om till ett mer hållbart energisystem, säger David Andersson.

Läs mer om projektet [Ref 1]

Vetenskaplig artikel om studierna [Ref 2]

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Kontaktinformation
För mer information kontakta David Andersson, vd Ecoera, 070-380 5410, david.andersson@ecoera.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera