Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2011

Tandläkarens röntgenbilder kan förutsäga benbrott

Med hjälp av tandläkarens röntgenbilder går det att förutse vilka personer som riskerar benbrott. Det visar en studie gjord av forskare vid Sahlgrenska akademin, som nu uppmärksammas i Nature Review Endocrinology.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen, har i en tidigare studie visat att glest benmönster i det så kallade trabekulära benet i underkäken är förenat med en ökad sannolikhet för att man tidigare drabbats av frakturer i andra ben i kroppen.

Nu har Göteborgsforskarna gått vidare med upptäckten. I en ny studie kan de visa att man med hjälp av tandläkarens röntgenbilder kan studera benmönstret i underkäken och även förutsäga vilka som löper ökad risk för framtida frakturer. Resultatet publiceras i tidskriften Bone och uppmärksammas i både Nature Reviews Endocrinology och Wall Street Journal.

–Vi har sett att minskad bentäthet i underkäken har en direkt koppling till frakturrisken i andra delar av kroppen, säger Lauren Lissner, forskare vid institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin.

Studien bygger på data från den så kallade Kvinnoundersökningen i Göteborg, som startade 1968 och som hittills pågått i över 40 år vilket gör materialet unikt i världen.

I undersökningen inkluderades 731 kvinnor, vilka studerades vid flera tillfällen under perioden 1968-2006. Röntgenbilder av kvinnornas käkben analyserades och resultatet sattes i relation till förekomsten av framtida frakturer. Under studieperioden rapporterades 222 frakturer hos dessa 731 kvinnor.  Det är först sedan 1980-talet som det varit möjligt att använda medicinska register för att identifiera frakturer.

Undersökningen visade att ungefär 20 procent av kvinnorna i åldern 38-54 år hade gles benstruktur i käkbenet redan vid första studien, och därmed ökad risk för frakturer.

Studien visar också att ju äldre personen var, desto starkare var sambandet mellan gles bentäthet i käken och frakturer i övriga delar av kroppen.

Studien är gjord på kvinnor, men sambandet gäller enligt forskarna även för män.

–De röntgenundersökningar som tandläkare utför innehåller mycket information om benstrukturen. Genom att analysera dessa bilder skulle tandläkaren kunna identifiera personer som löper högre risk för frakturer, långt innan den första frakturen uppträder, säger Grethe Jonasson, forskare vid Folktandvårdens forskningscentrum i Västra Götaland som initierat frakturstudien.

Artikeln A prospective study of mandibular trabecular bone to predict fracture incidence in women: A low-cost screening tool in the dental clinic publicerades i Bone i oktober.

Kontaktinformation
Kontakt:
Lauren Lissner, institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-7866847
0708-207343
lauren.lissner@medfak.gu.se

Grethe Jonasson, Folktandvårdens forskningscentrum, Västra Götalandsregionen
033- 209866
070-9285671

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera