Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2011

Jäst bakom effektivare vaccin som kan hjälpa de fattigaste länderna i världen

Forskare vid Luleå tekniska universitet, Karolinska institutet och Recopharma AB har utvecklat strategi för målsökande vaccinförstärkare som kan få stor betydelse för människor för de fattigaste länderna i världen.

Magnus Sjöblom forskare vid Luleå tekniska universitet har med hjälp av jäst
utvecklat en process för tillverkning av vaccin som kan bli till nytta för de
fattigaste länderna i världen.

För att förstärka effekten av vaccin har forskare inom kemiteknik vid Luleå tekniska universitet  i samarbete med Karolinska Institutet och Recopharma AB, utvecklat en strategi som går ut på att styra vaccinkomponenter till kritiska delar av immunförsvaret, så att kroppen svarar effektivare på ett vaccin. Forskarna har använt sig av en särskild typ av protein, tillverkad av jäst. Metoden är nu patenterad.

– Om det fungerar som vi hoppas, kan det här få stor betydelse för folkhälsan och betydande positiva effekter för de fattigaste länderna i världen, där människor på landsbygden kan ha svårt att ta alla vaccinationsdoser som behövs. Då räcker det kanske med ett vaccinationstillfälle för livslångt skydd, säger Magnus Sjöblom, forskare vid LTU.

Det är i bioprocesstekniska laboratoriet på Luleå tekniska universitet som produktionsprocessen för det speciella, mucinlika proteinet har utvecklats. Mucin är ett protein som finns naturligt i våra slemhinnor och som karakteriseras av att det har många sockerkedjor kopplade till sig. Detta protein som forskare vid LTU har tagit fram ur jäst, har förmågan att själv söka upp relevanta delar av immunförsvaret.  Tack vare proteinets många sockerkedjor kan celler lättare ta upp vaccinet och snabbare signalera till andra delar av immunsystemet hur det ska svara på vaccinet. Resultatet blir att vaccinet får kraftigare och bredare effekt.

Denna vaccinförstärkarstrategi som tagits fram av forskargruppen är nu patenterad.

– Vi är ensamma i världen om att kunna visa den här positiva, kraftiga och breda effekten med målsökande vaccinförstärkare, säger Jan Holgersson, professor då vid Karolinska Insitutet.

Inom kort publicerar forskargruppen djurstudier på vaccinförstärkaren. Försöken visar att det jästproducerade mucin-lika vaccinet har mycket god potential att förstärka effekten av vaccin.

– Djurstudier visade även att vår vaccinförstärkare, effektivt skulle kunna användas för att oskadliggöra cancerceller. Därför har det jästproducerade mucin-lika proteinet god potential att förbättra effekten även av cancervaccin, säger Magnus Sjöblom.

Upplysningar: Magnus Sjöblom, forskare Kemiteknik LTU 073-068 80 39, Katarina Karlsson, presskontakt, katarina.karlsson@ltu.se 072-727 45 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera