Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2011

Lärare tillmötesgår bokstavstroende föräldrar

Svenska lärare försöker undvika konflikter och därför får påstridiga föräldrar ofta som de vill. Undervisningen om livets uppkomst kan likna ett smörgåsbord. Religiösa skapelseberättelser dukas upp bredvid evolutionsteorin. Eleverna får själva bestämma vad de ska tro på.

Det här visar Fredrik Sjögren i sin doktorsavhandling Den förhandlade makten. Kulturella värdekonflikter i den svenska skolan. Fredrik Sjögren är universitetsadjunkt vid Högskolan Väst och han disputerar i statsvetenskap vid Göteborgs universitet den 18 november. Han har analyserat skolans styrdokument och intervjuat högstadielärare. Styrdokumenten är inte entydiga. Å ena sidan ska skolan stå för ett vetenskapligt synsätt, demokratiska värderingar och jämställdhet mellan könen. Å andra sidan ska eleverna kunna bilda sig egna uppfattningar och föräldrar och elever ska ha inflytande. Det här gör att lärarna kan glida undan när konflikter seglar upp. De kan låta bli att identifiera livets uppkomst som en vetenskaplig fråga och istället säga att det är en livsåskådningsfråga där varje individ själv får ta ställning.

– Istället för att ha lärarledd katederundervisning så kanske läraren låter alla göra grupparbeten. En del elever kan då fokusera på Darwin och en del på den bibliska skapelseberättelsen, säger Fredrik Sjögren.

I sin avhandling skriver han: ”Draget till sin spets kan man säga att elever i vissa klassrum redan i tidiga tonåren själva får utforma såväl ett eget värderings- och moralsystem som en egen vetenskapsteori.”

Det har blivit lite av ett universalmedel att säga att det är upp till var och en att tycka vad de vill. Elever får ofta själva välja vilken syn de ska ha på homosexuella.

– Det är många lärare som inte vågar, orkar, vill eller kan ta konflikten med föräldrar som är emot samkönat sex, säger Fredrik Sjögren.

En del religiösa föräldrar vill inte att deras döttrar ska vara med på lektioner i idrott, eftersom det kan uppstå kroppskontakt med pojkar där. Många lärare viker sig och säger att detta är en fråga som individen får avgöra. Om de hade sagt att det är en jämställdhetsfråga hade de varit tvungna att ta strid med föräldrarna. Det samma gäller frågan om muslimsk huvudduk. Fredrik Sjögren menar att en orsak till att könsmönster inte bryts upp är att man kan glida runt jämställdhetsfrågorna genom att definiera dem som frågor för individen. Och han säger att bråkande föräldrar har stor makt i svensk skola.

– Är du en sån som alltid bråkar, så kommer lärarna med all säkerhet att väga in detta när de fattar beslut.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Fredrik Sjögren, 0733-705031, fredrik.sjogren@hv.se
Pressmeddelande lämnat av forskningskommunikatör Charlotta Sjöstedt, 0733-975081, charlotta.sjostedt@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera