Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 november 2011

Senare problem med käkleden vanliga efter pisksnärtskada

Patienter som fått en pisksnärtskada i nacken löper risk för smärtor och funktionsstörningar också i käken trots att magnetkamerabilder direkt efter olyckan inte kan påvisa akuta skador där, konstaterar Hanna Salé i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 11 november.

Forskningen bakom avhandlingen startade 1994 med en undersökning av 60 personer, som sökte akutvård vid Sundsvalls sjukhus på grund av nacksymtom efter en bilpåkörning bakifrån, så kallad pisksnärtskada (eng. whiplash). Olyckan gav omedelbara men milda käkledssymtom hos 15 % av patienterna. Inga akuta vävnadsskador i käklederna kunde emellertid iakttas vid magnetkameraundersökning direkt efter olyckan.

Under det första året efter händelsen utvecklade patienterna, framför allt kvinnorna, smärtproblem och funktionsstörningar i käklederna fem gånger så ofta som en oskadad kontrollgrupp som undersöktes parallellt. Skillnaden mellan grupperna när det gäller symtom var statistiskt säkerställd och kvarstod efter 15 år, då var femte patient rapporterade käkledssmärtor. Hos hälften av dem påvisade magnetkameraundersökningen ortopediska avvikelser i käkleden som kunde förklara smärtan, men hos den andra hälften visade magnetkameran normala förhållanden på samma sätt som normalfynd i nacken förekommer hos de flesta patienter med nacksymtom efter en pisksnärtsolycka.

Den ökade förekomsten av smärta och funktionsstörningar i käklederna efter en pisksnärtskada visar enligt avhandlingen på att den medicinska undersökningen av dessa patienter med nacksymtom bör omfatta också käklederna.

Läs hela eller delar av avhandlingen

Hanna Salé är leg. tandläkare och doktorand vid Institutionen för odontologi.

Fredagen den 11 november försvarar Hanna Salé, Institutionen för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Käkledssequelae efter whiplashtrauma – en prospektiv och kontrollerad långtidsuppföljning (Engelsk titel: Temporomandibular joint sequelae after whiplash trauma – long term controlled prospective study).

Disputationen äger rum kl 13.00 i sal Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.

Fakultetsopponent är professor Per-Lennart Westesson, University of Rochester, USA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera